nieuws

Milieueffectrapport kwalitatief in de min

bouwbreed

Milieueffectrapport kwalitatief in de min

Milieueffectrapportages (mer’s) zijn van onvoldoende kwaliteit. Het jaarverslag 2011 van de Commissie voor de milieueffectrapportage meldt dat de kwaliteit van de rapportages al sinds 2009 zorgelijk is.

Kwaliteitsproblemen doen zich vooral voor bij bestemmingsplannen voor buitengebieden en bij de vergunningverlening aan bedrijven in de sector intensieve veehouderij. De reden van de slechte kwaliteit van de milieueffectrapportages komt doordat de gevolgen die uiteenlopende maatregelen hebben op de natuur in Natura 2000 gebieden worden onderschat.

Lees het jaarverslag van de Commissie voor de milieueffectrapportage

Reageer op dit artikel