nieuws

Maatregelen tegen wateroverlast Utrecht

bouwbreed

Een fors pakket aan maatregelen moet in de wijken Zuid en Noordoost Utrecht problemen zoals wateroverlast en stank oplossen. Dat blijkt uit het Wijkwaterplan Noordoost en het Wijkwaterplan Zuid van de gemeente Utrecht en waterschap De Stichtse Rijnlanden.

“Binnen 4 jaar willen de gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden alle urgente knelpunten opgelost hebben, zoals wateroverlast, grootschalige vissterfte, blauwalg, botulisme en stank”, zo staat in een toelichting. De wijken kampen met uiteenlopende problemen. Zo hebben volkstuinen in Noordoost bij regenval last van wateroverlast door een gebrek aan opvangmogelijkheden. Ook doen zich problemen voor op het gebied van vervuild bagger. Om hieraan paal en perk te stellen zijn inmiddels verschillende watergangen gebaggerd. Ook zullen dit jaar nog baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Verder worden op verschillen plekken duikers vervangen. In Zuid spelen vergelijkbare problemen. Daarnaast zijn door een spoorverdubbeling op het traject Utrecht-Houten problemen ontstaan door het dempen van een sloot. ProRail heeft beloofd het dempen te compenseren door een aantal duikers te vergroten. Hiervoor trekt de spoorbeheerder 75.000 euro uit. Bij het samenstellen van de wijkwaterplannen hebben de gemeente en het waterschap samengewerkt met wijkbewoners. In de plannen wordt geïnventariseerd welke problemen er met de watervoorzieningen zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt. Om de problemen op te lossen stelt de gemeente Utrecht jaarlijks een half miljoen euro beschikbaar. Het geld is afkomstig van de gemeentelijke rioolheffing. Het waterschap maakt gebruik van onderhouds- en investeringsbudgetten. De uitvoering van de plannen gebeurt in samenhang met andere gemeentelijke programma’s. In het bijzonder worden genoemd het meerjarengroenprogramma, en het onderhoudsprogramma openbare ruimte.

Reageer op dit artikel