nieuws

Lager benzineverbruik op vlakkere hardere wegen

bouwbreed

TNO gaat onderzoek doen naar het brandstofverbruik van voertuigen op verschillende typen wegdekken. Internationaal onderzoek wijst erop dat auto’s op stijvere, vlakkere wegen van beton minder brandstof verbruiken dan op asfaltverhardingen.

Het effect wordt veroorzaakt door lagere rolweerstand. Vooral bij vrachtverkeer kan dat volgens de Europese betonwegenassociatie Eupave grote besparingen opleveren van brandstof en CO 2 -uitstoot.

Eupave publiceerde twee maanden terug een inventarisatie van internationale onderzoeken naar het verband tussen wegdek en brandstofverbruik. Uit onderzoeken in Canada, Japan en diverse Europese landen zouden brandstofbesparingen naar voren komen van 2 tot 8 procent door de toepassing van stijvere, vlakkere wegdekken. Tijdens de 20- tot 50-jarige levensduur van een weg kunnen die besparingen oplopen tot wel het tienvoudige vergeleken bij wat bespaard kan worden bij bouw en onderhoud van de weg door voor andere materialen te kiezen.

Om die bewering te staven liet Eupave een calculatie maken van de reductie in CO 2-uitstoot die werd bereikt door de ring van Antwerpen bij de renovatie in 2005 grotendeels in beton uit te voeren. Dat gebeurde overigens vooral vanwege het verwachte geringere onderhoud.

Besparing

Voor alleen al het vrachtverkeer op de ring levert die keuze volgens Eupave een jaarlijkse besparing op van ruim 500.000 diesel. Dat staat gelijk aan 1,5 miljoen ton CO 2 . Over de geplande 30-jarige levensduur van de ring scheelt die keuze volgens Eupave dus zo’n 45 miljoen kilo CO 2 -uitstoot. En dan is nog geen rekening gehouden met de besparingen die personenauto’s boeken, want ook die profiteren van de geringere rolweerstand door het vlakkere hardere wegdek.

TNO gaat de situatie nu specifiek onderzoeken voor de Nederlandse situatie. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Cement&BetonCentrum, CROW en de Betonvereniging. Tot de zomer loopt een vooronderzoek om te bepalen welke parameters van belang zijn. Volgens directeur Wim Kramer van het Ce-ment&BetonCentrum wordt gekeken naar mogelijke besparingen op pure betonwegen en naar het effect op betonwegen die al zijn overlaagd met asfalt, zodat een representatief beeld ontstaat voor de Nederlandse situatie. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, begint na de zomer een groter onderzoek.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels