nieuws

Friesland trekt geld uit voor kavelruil

bouwbreed

Het kavelruilbureau Fryslân is niet opgeheven. Wel zijn er door het stopzetten van rijksmiddelen voor kavelruil minder middelen beschikbaar. De provincie heeft voor de komende twee jaar 1,75 miljoen extra uitgetrokken. In de nieuwe nota natuur en landelijk gebied geeft de provincie aan hoe zij vanaf 2014 verder wil met dit instrument. De kavelruil van […]

Het kavelruilbureau Fryslân is niet opgeheven. Wel zijn er door het stopzetten van rijksmiddelen voor kavelruil minder middelen beschikbaar. De provincie heeft voor de komende twee jaar 1,75 miljoen extra uitgetrokken. In de nieuwe nota natuur en landelijk gebied geeft de provincie aan hoe zij vanaf 2014 verder wil met dit instrument. De kavelruil van De Centrale As gaat dus gewoon door. “Van het begin af aan hebben we aangegeven dat dit een belangrijk kavelruilproject is. Het staat ook in het coalitieakkoord. We gaan gewoon door in Noordoost Friesland”, zegt gedeputeerde Johannes Kramer.

Reageer op dit artikel