nieuws

Carrière Marten Klein ‘Werken aan het algemeen belang geeft mij energie’

bouwbreed

Weliswaar groeide Marten Klein (1967) op onder de rook van Amsterdam, maar niettemin ziet hij zichzelf als echte Amsterdammer. Hij werkt al acht jaar voor zijn stad in tal van functies. Per 1 april is hij begonnen als adjunct-directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IBA).

Vanwaar deze overstap?

“Ik werk met heel veel plezier voor de gemeente Amsterdam. De stad staat voor veel opgaven. Er is veel behoefte aan eigen kennis en expertise, ook voor techniek. Met techniek kun je vaak oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen. IBA is een belangrijke speler in Amsterdam. Ik ben zelf civiel ingenieur en pas hier goed. Ik zag de vacature en dacht: daar wil ik wel werken, vanwege het vooruitzicht op een aantrekkelijke werkplek met inhoudelijk mooie projecten.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Ik heb elf jaar ervaring bij ingenieursbureau Witteveen + Bos en acht jaar als overheidsmanager in Amsterdam. Die combinatie maakt mij geschikt. En ik voel me verbonden met Amsterdam. Daar komt bij dat technici wel mooie, gedreven en eigenwijze types zijn. Ik kan met ze praten.”

Wat gaat u precies doen?

“De directie bestaat uit drie leden. We hebben de portefeuilles nog niet verdeeld, maar ik ga een deel van de bedrijfsvoering en uitvoering doen en ervoor zorgen dat IBA het deskundige bureau blijft dat het nu is. Verder ga ik werken aan een goede samenwerking met andere diensten en aan het blijven sturen op vernieuwing en innovatie.”

Wat wilt u in een paar jaar bereiken?

“Wat ik leuk zou vinden – en dat moet ook lukken – is dat de samenwerking tussen de gemeentelijke ingenieursbureaus veel intensiever zou worden. De kennis is voor een deel uitwisselbaar. Er is zeker bereidheid vanuit de vier grote steden om dat verder vorm te geven. Nu gebeurt dat al incidenteel. Er zijn concreet tal van projecten in Amsterdam waar Rotterdam aan meedenkt. En Amsterdam heeft de gemeenten in de omgeving technische bijstand geleverd, bijvoorbeeld op het gebied van stalen en beweegbare bruggen.”

Op Twitter omschrijft u zichzelf als overtuigd ambtenaar. Hoezo?

“In mijn periode bij Witteveen + Bos had ik overwegend overheden als opdrachtgever. Ik vond het ontzettend leuk om voor een publieke zaak te werken. Je werkt voor het algemeen belang. Dat geeft mij energie en dat doe ik met heel veel plezier. Ik vind het leuk en belangrijk om bij te dragen aan mijn stad en de maatschappij.”

Sommige Amsterdammers hebben genoeg aan hun eigen stad. Bestaan er voor u nog mooie plekken elders in het land?

“Dat zijn er heel veel. Maar ik heb met veel plezier in Deventer gewoond. Het is prachtig zoals dat stadje daar aan de IJssel ligt.”

kop

kkkkkkkkkkkkkk

Reageer op dit artikel