nieuws

Bouw blijft worstelen met steigers en vloeren

bouwbreed Premium

Aannemers blijven worstelen met de veiligheid rond steigers, vloeren en daken. Daarentegen neemt de orde en netheid op de bouwplaatsen toe. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van veiligheidsinstituut Aboma.

< Vervolg van pagina 1 Van onze redactie economie

Vallen van hoogte is en blijft het grootste risico voor bouwvakkers, zo maakt het onderzoek van Aboma andermaal duidelijk. Het instituut, dat vorig jaar bijna 2750 veiligheidsinspecties uitvoerde, noteerde een groot aantal tekortkomingen die leiden tot valgevaar. Zo blijken aannemers nog altijd laks met het aanbrengen van leuningwerk en sparingsafdekking. In bijna 34 procent van de controles bleek de vloerrandbeveiliging niet in orde. In een op de vijf gevallen bleken sparingen niet afgedekt. “Vaak moet eenzelfde situatie meerdere keren beveiligd worden tijdens een bouwproces”, verklaart Aboma het hoge aantal tekortkomingen. “Daarnaast is een bouwwerk voortdurend in verandering en worden voorzieningen nogal eens verwijderd om materialen te kunnen bevoorraden of om beter bij een plaats te kunnen komen. Aangelijnd werken behoort dan niet altijd tot de mogelijkheden.” Het veiligheidsinstituut noemt het aantal misstanden “nog veel te hoog”, ook al neemt het wel een lichte verbetering waar in de veiligheid rond daken en vloeren. Dat geldt ook voor het gebruik van steigers. In iets minder dan een kwart van de steigers gaat het volgens Aboma op dat vlak mis. Daarbij blijkt vooral de stabiliteit, verankering en schoring een probleem: bij 36 procent van de gecontroleerde steigers was die niet in orde. Ook komt het nog vaak voor dat de werkvloeren niet goed zijn bevestigd. Daar was in 46 procent van de gevallen sprake van. Over de netheid van de bouwplaatsen valt steeds minder te klagen. “De toenemende aandacht voor afvalscheiding, minder verpakkingsmaterialen en scheiden van papier en karton heeft tot verbeteringen geleid”, aldus Aboma.

Reageer op dit artikel