nieuws

Volker Wessels stuurt duurzaam op integriteit

bouwbreed

Volker Wessels stuurt duurzaam op integriteit

Volker Wessels heeft vorig jaar in Nederland vijf personen ontslagen naar aanleiding van klachten bij een vertrouwenspersoon. Het bouwbedrijf ziet integer handelen als basisvoorwaarde om het vertrouwen van klanten en toeleveranciers te behouden.

In zijn duurzaamheidsverslag benadrukt bestuursvoorzitter Gerard van de Aast dat wat Volker Wessels betreft de financiële crisis niet los kan worden gezien van de klimaat- en milieucrisis. Financiële prikkels zijn wat hem betreft een goede manier om duurzame initiatieven te stimuleren. Geen enkel bezwaar heeft de topman dan ook tegen het in rekening brengen van vervuiling in de kostprijs van de producten omdat dan – ook in geld gezien – duurzaamheid loont. De onhaalbaarheid tot het maken van internationale afspraken over de beprijzing van milieuaspecten mag volgens Van de Aast voor bedrijven geen excuus zijn om in al haar aspecten duurzaamheid niet serieus te nemen. Volker Wessels geeft in zijn duurzaamheidsrapport over een breed veld helder inzicht over de inspanningen die het concern levert om duurzamer te presteren. De onderwerpen variëren van integriteit en veiligheid tot trainingen, grondstoffenbeheer en omgevingsmanagement. Sinds begin 2011 hanteert Volker Wessels een aangescherpte gedragscode en vroeg de onderneming extra aandacht voor de rol van vertrouwenspersonen en de regeling voor klokkenluiders. Een groep van 340 medewerkers nam deel aan workshops gewijd aan integriteit. Volker Wessels registreerde in Nederland 188 ongevallen die leidden tot verzuim. Vooral de sectoren infra (93 gevallen) en bouw & vastgoed (64) werden getroffen. Het ziekteverzuim daalde tot 4,3 procent, 0,7 procent onder het gemiddelde in de bouw.

Lees het Duurzaamheidsverslag van Volker Wessels

Reageer op dit artikel