nieuws

Vier kansen voor minister bij nieuwe Omgevingswet

bouwbreed Premium

De VNG prijst de snelheid waarmee minister Schultz van Haegen de vereenvoudiging van het omgevingsrecht oppakt. De nieuwe Omgevingswet bundelt verschillende wetten die voor gemeenten zeer belangrijk zijn, zoals de Crisis- en herstelwet, de Wabo, de Wro en de Wet milieubeheer. De VNG vraagt de minister deze grote herziening aan te grijpen om in ieder geval vier punten te regelen.

Reageer op dit artikel