nieuws

Uitleg bij lage bieding verplicht

bouwbreed

Aanbesteders moeten bij een lage aanbieding verplicht navraag doen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald.

Bij een abnormaal lage inschrijving moet de aanbestedende dienst schriftelijk motiveringen vragen aan de gegadigde, om er zeker van te zijn dat diens bod serieus is. Het zomaar afwijzen van de aanbieding kan niet, zo heeft het Hof uitgesproken in een zaak van een aanbesteding van inning van tolheffing in Slowakije. In die niet-openbare procedure, met een geraamde contractwaarde van 600 miljoen euro, deden twee gegadigden dermate lage aanbiedingen dat het vermoeden rees dat er of fouten waren gemaakt of de inschrijvingen niet serieus waren. Volgens de Slowaakse regels moet de aanbestedende dienst dan nadere informatie vragen. De Slowaakse Hoge Raad, waar het geding uiteindelijk terecht is gekomen, wilde daarop van het Europese Hof weten of dat zomaar kan. Volgens de uitspraak vindt het Hof niet alleen dat dit kan, maar zelfs verplicht is en dus in alle nationale wetgeving behoort te staan. Zonder navraag is uitsluiting van de aanbesteding verboden. In dezelfde zaak heeft het Hof zich ook gebogen over de vraag of aanpassing van de aanbieding mogelijk is als het gaat om onnauwkeurigheden of een niet met de technische specificaties van het bestek overeenstemmende inschrijving. Dat kan in een niet-openbare procedure, vinden de Luxemburgse rechters. Het aanbestedingsrecht staat in principe aanpassing niet toe of dat nu op verzoek van de aanbestedende dienst zou zijn of op verzoek van de gegadigde. Dat zou in strijd zijn met het transparantiebeginsel. Bovendien zou het kunnen lijken alsof de aanbesteder heimelijk heeft onderhandeld met de gegadigde.

Uitzonderlijk

In uitzonderlijke gevallen, zo vinden de rechters, mogen gegevens van de inschrijvingen gericht verbeterd of aangevuld worden. Dit geldt in het bijzonder als het gaat om het rechtzetten van een kennelijke materiële fout. Het Hof stelt daar dan weer de beperking aan dat die wijziging niet in werkelijkheid leidt tot een nieuwe inschrijving. Dat zou weer in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Aangezien het Hof vindt dat dergelijke wijzigingen niet in strijd zijn met de Europese aanbestedingsregels, vinden de rechters dat een dergelijke bepaling ook best in nationale wetgeving kan worden opgenomen. Maar dan moet de wetgever er wel voor zorgen dat aanbestedende diensten alle gegadigden “gelijk en op loyale wijze” behandelen. Daarmee moet worden voorkomen dat een verzoek tot verduidelijking van de inschrijving niet ten onrechte overkomt als bevoordeling.

Reageer op dit artikel