nieuws

Toplaboratorium in dbfmo-contract

bouwbreed

Het RIVM krijgt een nieuw laboratorium op de Utrechtse Uithof, waar 1450 mensen kunnen werken. Het is de eerste keer dat het Rijk een laboratorium in een dbfmo-contract aanbesteedt “en dat vraagt extra capaciteiten bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie”.

Projectdirecteur RIVM Jos Nouwt en procesmanager Rijksgebouwendienst Jan Mutsaers zetten alvast een deel van hun aanbestedingsstrategie uiteen.

Het takenpakket van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid is bijzonder te noemen: bij een brand zoals in Moerdijk moet à la minute een meetwagen kunnen uitrukken en bij mysterieuze virusuitbraken moet het laboratorium 24 uur per dag beschikbaar zijn. “Lekkages of uitvallende installaties kun je in geen geval gebruiken en daarom zullen we extra letten op het laboratorium en het dienstenpakket”, zet procesmanager Jan Mutsaers uiteen.

Het gaat om een geïntegreerd contract met een looptijd van 25 jaar, waarbij zoveel mogelijk diensten worden uitbesteed. De Universiteit Utrecht sloopt het oude pand van Tandheelkunde – beter bekend als De Ponskaart – en zorgt uiterlijk 2015 voor de grondoverdracht van 4 hectare aan het Rijk. In dit geval is sprake van een erfpachtovereenkomst voor onbepaalde tijd waarvoor dinsdag 28 februari de handtekeningen zijn gezet. In totaal investeren verschillende partijen komende jaren ruim een miljard euro in het universiteitsterrein en zijn ook de Hogeschool Utrecht en het Kinderkankercentrum (UMC) bezig met nieuwbouw. Het beoogde consortium wordt getoetst op ontwerp, aansturing bouwproces, aanpak laboratorium en dienstverlening. De Rijksgebouwendienst was ook opdrachtgever voor de bouw van laboratoria bij het Nederlands Forensisch Instituut en het oude RIVM, maar dat gebeurde nooit eerder in een geïntegreerd contract waarbij ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie en financiering bij de markt worden neergelegd.

Het gebouw moet een blikvanger langs de A27 worden en ook een krachtige uitstraling binnen telt mee. Een flexibele indeling voor kantoor en lab-functie, zal eveneens meewegen in de gunning. Half maart worden geïnteresseerde marktpartijen geïnformeerd en na de zomer verwacht de opdrachtgever de dialoog aan te gaan met drie potentiële consortia die de opdracht kunnen uitvoeren.

In de eerdere fase is gekeken naar de verhuisalternatieven, maar al snel bleek volledige nieuwbouw de voordeligste optie, omdat het laboratorium aan hele specifieke eisen moet voldoen: “Dat bouw je niet even naast een leegstaand kantoor.” Juist de integratie met de werkplekken zal ervoor zorgen dat de organisatie effectiever kan werken dan de 50 gebouwen op de huidige 34 hectare in Bilthoven. Daarnaast heeft de vergelijkingstoets (ppc) opgeleverd dat een dbfmo-contract aanzienlijk voordeliger uitpakt dan andere contractvormen. Omdat de aanbestedingsprocedure nog niet is afgerond, houden de betrokkenen hun kiezen stijf op elkaar over de contractwaarde.

De uitdaging is om de gunningscriteria zo te formuleren dat iedereen tevreden is over de uitkomst. Projectdirecteur Nouwt begeleidde eerder de renovatie van het ministerie van Financiën en moet constateren dat nog geen pasklaar antwoord is gevonden op die worsteling: “Het RIVM moet er uiteindelijk werken en heeft een zware stem bij de opzet en inrichting, maar op een gegeven moment moet je nee zeggen om de uitvoering van een contract niet in gevaar te brengen en wijzigingen in het eisenpakket binnen de perken te houden.”

Gevechten

Een ander lastig punt is om werkbare afspraken te maken over een goed dienstenpakket gedurende 25 jaar. Nouwt kan zich ergeren aan de praktijk bij diverse opgeleverde pps-gebouwen waar achter de schermen ‘gevechten’ plaatsvinden over de verrekening van vergoedingen tussen opdrachtgever en exploitant. “Van die vechthouding wordt niemand gelukkig en het wordt hoog tijd dat partijen de ingenomen stellingen verlaten en inzetten op langdurige relaties.” Hij streeft ernaar om eenzelfde situatie bij het nieuwe pand van het RIVM te voorkomen.

Projectgegevens

Opdracht: kantoor 43.000 vierkante meter + laboratorium 17.000 vierkante meter

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst

Gebruiker: RIVM

Contractvoorwaarden: dbfmo, 25 jaar na ingebruikname

Preselectie: komend voorjaar

Start dialoog: na de zomer

Start bouw: 2015

Oplevering: 2018

Reageer op dit artikel