nieuws

Tijd om ontschotting stevig aan te pakken

bouwbreed

Het is de hoogste tijd om ontschotting in de sector aan te pakken. Dat is een van de adviezen die het Nationaal Renovatie Platform het Bouwteam meegeeft.

De bouw is sterk gefragmenteerd. Tijdens periodes van groei is sterk gespecialiseerd waardoor bij een gemiddeld bouwwerk meer dan 100 disciplines actief zijn. “Het gevolg is dat partijen moeten samenwerken met niet gelijkgerichte belangen. Dat levert per definitie storingen, tijd- en kwaliteitsverlies op”, analyseert voorzitter Frank Bijdendijk in zijn brief aan het Bouwteam.

Het gevolg is in zijn visie dat echte innovatie vrijwel onmogelijk is. Binnen de verschillende delen van de bouwketen vinden wel innovaties plaats, maar integrale product- en productievernieuwing komt niet tot stand.

“Nu de marges stekt onder druk staan, is de tijd rijp om de ontschotting van de sector stevig aan te pakken. Dat kan door het stimuleren van projectongebonden samenwerking met comakers en ketenintegratie. Daardoor worden belangen gebundeld in plaats van tegen elkaar afgezet De initiatieven hiervoor zullen in de eerste plaats uit de sector zelf moeten komen”, aldus Bijdendijk.

Het platform waarin 55 organisaties verenigd zijn, heeft zich in de inbreng voor het Bouwteam welbewust vooral gericht op structurele maatregelen die veelal pas op langere termijn effecten hebben. Wel zijn quick winsdaarbinnen haalbaar.

Zo bepleit het platform nieuwe contractvormen waarbinnen partijen de risico’s beheersbaar verdelen in plaats van uitsluitend risico’s afschuiven. “Deze contractvormen moeten ook een oplossing bieden voor de complexe opgave van het renoveren en transformeren van bestaande bouwwerken waar de beheersing van de diverse risico’s een nog grotere rol speelt dan bij de nieuwbouw. Belemmeringen die deze samenwerking in de weg staan, moeten worden geïnventariseerd en geslecht”, vindt Bijdendijk.

Ook op een andere manier moet transformatie en renovatie aangepakt worden. Wetgeving zal moeten worden aangepast waarbij langdurige bestemmingsvrijheid een belangrijke voorwaarde voor investeringen in de bestaande voorraad is. Op korte termijn kan het Rijk echter al gemeenten stimuleren om meer gebruik te maken van de mogelijkheden in de bestaande wetten om een bestemming vrij te geven voor transformatie. Daarnaast zullen de fiscaliteiten rond met name commercieel vastgoed moeten worden aangepakt om transformatie financieel haalbaar te maken.

Reageer op dit artikel