nieuws

Meer grip op asbestketen

bouwbreed Premium

Malafide saneringen en gerommel met asbest zijn nog steeds een groot probleem. Staatssecretaris Atsma probeert meer grip op de keten te krijgen.

Het Rijk verscherpt het aantal controles op saneringen in combinatie met zwaardere certificering van saneerders. Een landelijke online asbestkaart moet meer overzicht geven over asbest in scholen en andere gebouwen. Komende zomer komt ook de eerste fase van een landelijk asbestvolgsysteem beschikbaar waardoor inzichtelijk wordt waar eigenaren, gemeenten en saneerders hun relatie met asbest in gebouwen en objecten inzichtelijk en volgbaar maken. Dat blijkt uit de brief Ketenaanpak asbest die Atsma aan de Tweede Kamer stuurde. In Amsterdam/IJmond, Gelderland en Rijnmond is dit jaar een begin gemaakt met een meer integrale aanpak waar de betrokken partijen beter samenwerken. Brabant-Noord, Overijssel en Zuid Holland volgen snel en in 2014 moet de aanpak landelijk zijn ingevoerd. Maar liefst zeven instanties bemoeien zich met het toezicht. De bewindsman poogt met regiocoördinatie en een duidelijke rolverdeling te voorkomen dat saneringen tussen wal en schip verdwijnen en malafide bedrijven hun gang kunnen gaan.

Schorsing

Tegelijk voert het Rijk het aantal controles dit jaar op tot 800 inspecties en 200 controles op sanering van asbestwegen. Een landelijk analyseteam brengt vanaf begin dit jaar in kaart waar de grootste risico’s op probleemsaneringen zijn. Tegelijk wordt gewerkt aan een landelijke handreiking voor gezamenlijke toezicht- en interventieteams. Die speciale teams gaan malafide bedrijven aanpakken. Atsma probeert ook de sanering in goed banen te leiden: asbest mag alleen worden geïnventariseerd door gecertificeerde bedrijven. Bij verwijdering van asbest met een hoog risico (klasse 2 en 3) moet er een gecertificeerd saneringsbedrijf aan te pas komen. Die certificaten moeten van een certificerende instelling afkomstig zijn, die weer altijd onder controle van het ministerie staan. De eisen voor de certificeerders zijn aangescherpt en wie niet volgens de regels werkt, kan rekenen op schorsing of zelfs intrekking van het certificaat.

Reageer op dit artikel