nieuws

Hogere groei 
mogelijk bij 
hoger klimaatdoel

bouwbreed

Europa moet het lef hebben het klimaatdoel te verhogen naar 30 procent emissiereductie. Dat levert fors meer groei op en daardoor veel lagere werkloosheid hebben wetenschappers berekend.

Doet Europa dit niet, dan zal na de crisis de economische groei blijven steken op het niveau van voor de crisis of zelfs lager, voorspellen de wetenschappers van onder meer het Europees Klimaatforum, de Sorbonne en de universiteit van Oxford. Verhoogt de Europese Unie de klimaatdoelen wel, dan wordt zij ‘beloond’ met een economische groei tot 6 procent in alle 27 EU-landen en zo’n 6 miljoen extra banen in alle landen samen. In hun rapport dat is gemaakt in opdracht van de Duitse Bondsregering geven de wetenschappers aan dat de landen niet moeten blijven steken in simpele isolatiemaatregelen. Het gaat hen duidelijk om een energietransitie. “Het nieuwe groeipad impliceert een grote inspanning op het gebied van ingrijpende verbouw van gebouwen en energetische verbetering van de gebouwde omgeving. Dat is voordelig voor de werkgelegenheid omdat mensen met verschillende beroepsopleidingen in deze sector kunnen werken na een paar maanden on-the-job-training zowel in de bouw als in de industrie”, aldus het rapport. De wetenschappers wijzen er op dat energie-efficiëntie voor een belangrijk deel maar niet volledig een zaak van gebouwen is. De komende tien jaar zien zij daarnaast een plek voor hernieuwbare energie waarbij vooral on- en offshore windparken een groot aandeel zullen hebben. CO 2-afvang, zonne-energie en kernenergie zullen in die tijdspanne een veel geringer aandeel hebben, verwachten zijn. Voor de lange termijn wel waardoor nu wel ingezet moet worden op die lijn. Een overgang naar meer gebruik van gas, vinden zij om geopolitieke redenen minder gewenst. Europa krijgt gas uit heel veel landen. De grootste leverancier, Rusland, levert ongeveer eenderde van de totale import. Als toch in die richting wordt gedacht, dan zal er de nodige betrouwbare transport en opslaginfrastructuur bij moeten komen. Europa moet daarnaast veel investeren in smartgrids en infrastructuur voor het transport van elektriciteit, aldus het Klimaatforum.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels