nieuws

‘Coulissenscherm goede oplossing voor dove gevel’

bouwbreed

Het coulissenscherm is een goed alternatief voor een dove gevel, vindt Jan Hardlooper van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs uit Rotterdam. In een dove gevel zitten geen ramen die licht en lucht binnenlaten. De dwars geplaatste lamellen van het coulissenscherm laten die nagenoeg ongehinderd door, maar absorberen verkeerslawaai.

Hardlooper is de bedenker en ontwikkelaar van het coulissenscherm. Hij wijst er met nadruk op dat de brandweer een galerij met zijn geluidabsorberende elementen als ‘open’ blijft zien. “De plattegrond van de woning hoeft niet aangepast aan het scherm en de ramen aan de kant van de galerij kunnen gewoon open. In de achterliggende gevel zijn maar beperkt geluidwerende voorzieningen nodig.”

Het scherm vermindert het verkeerslawaai in Hardloopers becijfering met 8 tot 16 decibel. De coulissen bestaan uit verticale panelen die dwars in een stalen frame hangen. Het raamwerk is op de gevel gemonteerd. De lamellen zijn opgebouwd uit een aluminium frame met aan elke zijde een geperforeerde aluminium plaat.

Achter de platen zit steenwol. In het midden van het paneel scheidt een dichte aluminium plaat de steenwoldekens. De gaatjes in de buitenste platen zijn volgens Hardlooper zo klein dat (slag)regen er nauwelijks in kan doordringen. Dezelfde perforatie zorgt ervoor dat nat geworden steenwol weer snel droogt.

De eerste variant van het coulissenscherm werd in 2003 in de vorm van schaalmodellen onderzocht bij de TU Delft. “Dat leverde hoopgevende resultaten op”, herinnert Hardlooper zich. In 2007 werd het coulissenscherm op ware grootte beproefd op een rijdende testopstelling. Daarvoor werden de zijwanden van een zeecontainer vervangen door de geluiddempende panelen. Hardlooper: “Een vrachtwagencombinatie reed de opstelling naar verschillende plekken met druk verkeer. De dempende werking werd gemeten door de coulissen haaks op en parallel aan verkeerswegen te zetten. De metingen kwamen overeen met die van de schaalmodellen.”

Goedkoopste

In die periode begonnen corporatie Ymere en Bouwfonds Ontwikkeling met de voorbereiding van het woningbouwproject Laan van Spartaan in Amsterdam. Hardlooper bracht bij deze opdrachtgevers het coulissenscherm onder de aandacht. De schermen zijn ook gebruikt voor het woningbouwproject dat AM onder de naam The Edge ontwikkelde in Nieuwegein. “In beide gevallen bleken de panelen de goedkoopste oplossing om de geluidlast te beperken tot de waarde die wet en regel voorschrijven”, zegt Hardlooper.

De lamellen wekken de indruk dat ze voor de zonwering zijn bedoeld. “Daarvoor zijn ze nu niet te gebruiken omdat de panelen een vaste positie hebben”, legt Hardlooper uit. “De diepte en de stand van de lamellen en de afstand tussen de panelen bepaalt de mate van demping. Als zonwering kunnen ze echter ook worden gebruikt. Een gebouwbeheersysteem bepaalt de stand van de zon en zet de beweegbaar gemaakte panelen onder de gewenste hoek. Omdat deze toepassing niet zonder gebouwbeheersysteem kan, is de combinatie van functies alleen te realiseren in de utiliteit.”

Het coulissenscherm is, in de woorden van Hardlooper, in feite een geluidsscherm zoals dat langs wegen staat. “Ook voor die toepassing kunnen de panelen worden gebruikt. Net als bij de woningen komen de lamellen dan onder een hoek te staan. Dat geeft de voorbijrijdende chauffeur de kans om te zien waar hij is.”

Wat hem betreft verlossen de lamellen ook schoolbesturen van de last om de klaslokalen met zware isolatie voldoende af te schermen van buitenlawaai.

Reageer op dit artikel