nieuws

Boer in voor zonne-energie

bouwbreed Premium

Asbestdaken van agrarische bedrijven kunnen op grote schaal worden vervangen door daken met zonnepanelen. Deze bevorderen duurzaamheid en geven besparingen op arbeidskosten. Dat blijkt uit de Eindrapportage inventarisatie asbest en zonnepanelen van LTO Noord.

Rijksregelingen maken investeringen in zonne-energie aantrekkelijk, zo staat in het onderzoek. Daar komt bij dat prijzen op dit gebied dalen. Op vragenlijsten die LTO-Noord verstuurde aan agrarische ondernemers in Flevoland kwamen 516 reacties. Al richten de bevindingen van het onderzoek zich in het bijzonder op Flevoland, maakt het rapport duidelijk dat het vervangen van asbestdaken van agrarische bedrijven door zonnepanelen ook in andere provincies lonend is. Bijna driekwart van de geënquêteerde ondernemers overweegt te investeren in zonnepanelen. Zo’n 55 procent denkt daarbij aan een bedrag van 50.000 euro of minder, terwijl 21 procent denkt aan een investering tussen 50.000 en 60.000 euro. Nog eens 18 procent kiest voor 70.000 euro of meer. En ten slotte overweegt 6 procent tussen 60.000 en 70.000 euro in zonnedaken te pompen.

Derden

Verder geeft ruim de helft van de respondenten (58 procent) aan zich in de komende jaren van asbestdaken te willen ontdoen. Daarbij wordt aangetekend dat veel ondernemers verwachten dat de verwijdering van asfalt fiscaal aftrekbaar wordt of dat de overheid dit zal subsidiëren. Het onderzoek maakt duidelijk dat 39 procent van de respondenten energie aan derden wil gaan leveren. De meerderheid wil de zonnepanelen alleen voor eigen gebruik benutten. Asbest werd tussen 1945 en 1993 geregeld gebruikt op daken en als isolatiemateriaal. Van de agrarische gebouwen in Nederland heeft tussen 70 en 80 procent van de agrarische bedrijven asbest in de vorm van isolatiemateriaal en dakbedekking. Ook zijn veel domeinschuren bedekt met pannendaken. Die hebben echter veelal asbesthoudende gevelbeplating. De behoefte aan energie is afhankelijk van onder meer de aard van het bedrijf. Zo gebruiken tuinbouwbedrijven en akkerbouwersmet eigen opslag van producten relatief veel energie.

Reageer op dit artikel