nieuws

Afhankelijkheid dreigt voor liftkeurbureaus

bouwbreed Premium

Door marktwerking staat de onafhankelijkheid van liftinspecteurs onder druk. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie).

Onafhankelijkheid van de keuringsinstanties is wettelijk verplicht. Echter, door grootschalige contracten en de economische macht van onderhoudsfirma’s dreigt een meerderheid van keuringsinstanties niet meer onafhankelijk te kunnen werken. Bij deze bedrijven komt minstens de helft van de omzet bij één opdrachtgever vandaan. Het marktaandeel van onderhoudsfirma’s als opdrachtgever voor liftkeuringen is in vijf jaar verdubbeld tot bijna 20 procent in 2009.

In 2010 wordt bijna 30 procent van alle keuringen uitgevoerd binnen een groot contract. Door het verlies van onafhankelijkheid ontstaat het risico dat keuringen niet meer naar behoren gebeuren. In een aantal gevallen nemen de keuringsinstanties wel maatregelen om onafhankelijkheid te borgen. Zo houden ze de planning van keuringen in eigen hand, laten ze inspecteurs ook andere werkzaamheden doen dan alleen liftkeuringen en maken ze afspraken over de contractduur en -voorwaarden, prijs en het aantal uit te voeren liftkeuringen.

Staatssecretaris De Krom (sociale zaken) schrijft in een reactie aan de Tweede Kamer dat niet is gebleken dat de individuele keuringen kwalitatief niet goed zouden zijn. In een motie verzochten twee parlementariërs de staatssecretaris om veiligheid te waarborgen door keuringen in opdracht van onderhoudsbedrijven te verbieden. Alleen de eigenaar zou dan opdrachtgever van een keuring mogen zijn. Maar omdat tot op heden nog geen onveilige situaties uit de grootschalige contracten zijn voortgekomen, vindt de staatssecretaris dat niet nodig.

Reageer op dit artikel