nieuws

Vijf waterschappen stellen adviescommissie planschade in

bouwbreed Premium

Vijf waterschappen stellen adviescommissie planschade in

De waterschappen Groot Salland, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Reest en Wieden en Velt en Vecht en hebben besloten gezamenlijk een onafhankelijke adviescommissie in te stellen.

De commissie adviseert de dagelijks besturen van de waterschappen adviseert hoe om te gaan met planschade. Voor deze taak zijn zes leden benoemd. Per schadeverzoek wordt een commissie van drie personen geformeerd, op basis van relevante deskundigheid. Het creëren van ruimte voor water vraagt bestemmingswijzigingen die kunnen leiden tot financieel nadeel voor betrokkenen.

Reageer op dit artikel