nieuws

Verzet tegen manifest van economen

bouwbreed

Bouwend Nederland keert zich resoluut af van het manifest van 22 vooraanstaande economen waarin wordt gepleit voor hervorming van de woningmarkt.

In een brief aan premier Rutte zegt Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman dat de economen “te gemakkelijk voorbijgaan aan de grote negatieven effecten die een ingreep in de hypotheekrenteaftrek heeft op de waarde van de woningen, de koopkracht van de huishoudens en de (woning)bouwproductie”. De bouwvoorman vindt dat de hypotheekrenteaftrek niet moet worden gewijzigd. “Zeker niet in de huidige economische omstandigheden.”

De economen, waaronder Peter Boelhouwer, Arnoud Boot, Dirk Brounen, Johan Conijn en Herman Wijffels, pleiten er in een maandag gepubliceerd manifest onder meer voor om de hypotheekrenteaftrek de komende twintig jaar in stapjes te verlagen naar 30 procent. Ook zien ze graag de invoering van het Deense hypotheekmodel waarbij banken hypotheken doorverkopen aan langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.

De economen, waarvan de meeste specialistische kennis hebben van de bouw- en woningmarkt, menen dat het huidige stelsel van hypotheekrenteaftrek een te grote claim op de overheidsfinanciën legt en huishoudens met te grote schulden opzadelt.

De bouwsector kan volgens de wetenschappers worden gestimuleerd door de huren marktconform te maken en door een soepeler ruimtelijk ordeningsbeleid. Hervorming van de woningmarkt is volgens hen onvermijdelijk. Bouwend Nederland vreest echter lage prijzen en daardoor stagnatie van de bouwproductie als de aftrek wordt aangepast.

Ook zal de doorstroming op de woningmarkt verder stokken. De bouwsector en ook de branchevereniging zijn echter niet eensgezind. Bouwend Nederland-bestuurder en TBI-directielid Daan Sperling pleitte vorige maand ondanks de bijwerkingen voor actie. “Nu ligt de markt ook stil. Onzekerheid domineert en dicteert. Door die weg te halen, kan het alleen maar beter gaan.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels