nieuws

Veilige keuring liften in geding

bouwbreed Premium

Het Liftinstituut pleit voor aanpassing van het keuringsstelsel voor liftveiligheid. Sinds 1 januari 2012 is het nieuwe keuringsstelsel van kracht. Daardoor kunnen onderhoudsfirma’s liftkeuringen laten uitvoeren.

Uit een inspectierapport van de SZW blijkt echter dat nog maar twee van de zes certificerende keuringsinstanties in Nederland onafhankelijk opereren. Door grootschalig inkopen van liftkeuringen door onderhoudsbedrijven zijn de andere vier instanties in meerdere of mindere mate afhankelijk geworden van de onderhoudsbedrijven. Bij een bedrijf is die afhankelijkheid zelfs 90 procent. De directeur van het liftinstituut, Bas Mulder, gaat ervan uit dat door deze rapportage het grootschalig inkopen van liftkeuringen wordt verboden. Het effect wordt versterkt door een afslankende overheid en doordat keuringsinstanties in toenemende mate controlerende taken overnemen.

Reageer op dit artikel