nieuws

PPS-succes voor school in Eindhoven nog niet zeker

bouwbreed

De internationale school in Eindhoven opent het schooljaar 2013 de deuren in de monumentale Constant Rebeque-Kazerne. Het consortium Van Straten Groep/Complan is dit jaar begonnen met voorbereidende werkzaamheden.

Halverwege december kon de champagnefles open voor de financial closevan het dbfmo-contract, nadat de opdracht vorige zomer voorlopig was gegund. Tijd voor wethouder Staf Depla en projectdirecteur René Bartels om terug te blikken op de procedure. “Het is geen overtuigende 1-0 geworden voor deze contractvorm”, vat Depla kernachtig samen.

De wethouder hoopt wel dat het project binnen afgesproken tijd en budget wordt opgeleverd, want ook dat is een pluspunt van de vergaand geïntegreerde contracten. “Dat zal de komende maanden moeten blijken. Als dat niet zo is, is de wedstrijd wat mij betreft verloren.” Depla heeft nu nog gemengde gevoelens bij zijn pps-avontuur, want de stapel rekeningen voor externe adviseurs is schrikbarend hoog uitgepakt.

Eindhoven groeit als vijfde gemeente van Nederland tegen de verdrukking in als ‘brainport’ en trekt toponderzoekers uit binnen- en buitenland. Een nieuwe internationale school mag dan ook wat kosten en moet meteen een ontmoetingsplek worden voor expats. In 2013 staan ongeveer 850 leerlingen voor de deur en dat aantal zal naar verwachting in 2043 gegroeid zijn naar 1150. Het gaat om kinderen tussen 0 en 18 jaar die terechtkunnen voor zowel scholing als opvang.

Bij de nieuwe campus is ook ruimte voor een fitness/welnessproject (Fitland), een ROC en wordt samenwerking gezocht met voetbalclub PSV. In de zogenoemde Duitse huizen – “bunkers die de Duitsers in 1939 bouwden”– komt mogelijk slaapruimte.

De bouwcombinatie is eerste aanspreekpunt voor het ontwikkelen van extra commerciële faciliteiten en ook daaraan moesten alle partijen wennen.

Vooralsnog hebben partijen de handen vol aan het opknappen en uitbreiden van de kazerne. De planning om het schooljaar 2013 operationeel te zijn, is ronduit krap. Financier BNG gaat extra scherp letten op de zeventien contractpartijen, waarvan Van Straten Groep en Compaan de grootste zijn. Al met al is met het dbfmo-contract van 30 jaar een slordige 150 miljoen euro gemoeid.

Extra lastig was dat de kazerne een rijksmonument is, waardoor het belang van het monument moest worden afgewogen tegen het belang van de leerlingen. “Eigenlijk hadden we vooraf heel goede afspraken over de speelruimte voor het ontwerp moeten maken met die beoordelingscommissie. Die was nu te vrijblijvend en heeft af en toe tot onnodig chagrijn geleid”, blikt Bartels terug.

Mede daardoor durfde de gemeente een eerste ontwerp met een overkapping niet aan. Omdat maar beperkt mocht worden bijgebouwd in combinatie met de monumentale bakstenen panden, is gekozen voor een deel onder de grond. Naast ondergrondse ruimten lopen via het entreegebouw ondergrondse gangen naar alle deelgebouwen. Het zonlicht komt via lichtkoepels naar binnen.

Bovendien ging veel tijd verloren aan discussie over de stalen kozijnen met enkel glas. “Die moesten behouden blijven, maar dat stond op gespannen voet met de eisen voor het binnenklimaat in klaslokalen.” De oplossing werd gevonden in de vorm van voorzetramen.

Het zijn discussies die weinig te maken hebben met de gekozen contractvorm, maar wel scherp werden uitgespeeld in de dialoogfase. Zowel Bartels als Depla is ervan overtuigd dat de dialoog met de bouwcombinaties grote meerwaarde heeft gehad. “Daardoor ligt er nu een ontwerp op tafel dat we zelf niet hadden kunnen bedenken. Bouwers krijgen de kans mee te denken en met creatieve oplossingen te komen, die goed aansluiten op je eigen ideeën. Uiteindelijk lagen de drie ontwerpen niet eens zo heel ver uit elkaar”, heeft Bartels ervaren. De wethouder heeft wel zijn vraagtekens bij het dienstenpakket. “Het onderhoud is over dertig jaar nog redelijk in te schatten, maar niemand weet precies hoe het onderwijssysteem er tegen die tijd uitziet en welke diensten daarbij horen. Dat levert een risico-opslag waarop we eigenlijk niet zitten te wachten.” Daar bovenop komt nog de discussie over btw-afdracht.

Ook bij de F in het contract ziet Depla nogal wat haken en ogen: “De gemeente hanteert een rekenrente die 2 procent lager is dan de marktrente. Daarmee zaten we ineens met een financieel gat. De omliggende campusgemeenten zijn bijgesprongen en de financiële crisis in Griekenland kwam precies op het juiste moment om de rente te laten dalen. Zuur, maar waar: ons project is gered door de Grieken.”

In 2013 staan ongeveer 850 leerlingen voor de poort van de internationale school in de voormalige kazerne. Foto: Jean Pierre Reijnen

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels