nieuws

Planburau voor de Leefomgeving: Crisiswet blijft goeddeels ongebruikt

bouwbreed Premium

De Crisis- en herstelwet blijft nagenoeg ongebruikt op de plank liggen. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

< Vervolg van pagina 1

Dit adviesinstituut van het Rijk onderzocht de werking van de nieuwe ruimtelijke regelgeving. Anderhalf jaar na inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet blijkt dat de meeste instrumenten nauwelijks worden gebruikt. In rechtszaken komen beperkingsmogelijkheden nauwelijks aan de orde. Zo mogen belanghebbenden zich alleen beroepen op rechtsregels die gericht zijn op bescherming van hun belang. Slechts in één geval blijkt dat dit invloed heeft gehad op de uitspraak van de rechter.

De termijn van 6 maanden voor een uitspraak wordt in tweederde van de gevallen niet gehaald. Rechtszaken zijn vaak te complex voor snelle behandeling. Ook nieuwe instrumenten, zoals het projectuitvoeringsbesluit, komen zelden voor.

Gemeenten kiezen toch liever voor het beproefde bestemmingsplan. “Ze willen niet nat gaan voor de Raad van State”, denkt Edwin Buitelaar, onderzoeker bij het PBL. “Het wiel uitvinden kost altijd meer tijd dan de bekende weg. Plannen zijn toch ook vaak gebaat bij snelle besluitvorming.”

Alleen het gebiedsontwikkelingsplan is in zwang geraakt. Zo’n veertien projecten zijn hiervoor aangemeld. “Daarmee kan een overheid tijdelijk afwijken van milieunormen tijdelijk”, legt Buitelaar uit. “Zo kan met de ontwikkeling van een woonwijk gewoon worden begonnen ondanks dat bijvoorbeeld geluids- of luchtkwaliteitsnormen worden overschreden. De gemeente krijgt dan 10 jaar de tijd om daar alsnog een oplossing voor te vinden. Een voorbeeld is de Kanaalzone in Apeldoorn.”

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) begint nu een experiment om bestaande bestemmingsplannen te vervangen door meer flexibele varianten of verordeningen. Krimp en crisis vragen om kleinschaliger ontwikkelingen en particuliere initiatieven. Maar daarvoor is in bestaande bestemmingsplannen vaak onvoldoende ruimte voor.

Voor het PBL-rapport zie

www.cobouw.nl/bijlagen

Reageer op dit artikel