nieuws

Neprom hekelt paniekzaaien DNB

bouwbreed

De Nederlandsche Bank (DNB) zaait onnodig paniek met zijn voorspelling dat de vastgoedsector de derde financiële crisis gaat veroorzaken.

Dat vindt directeur Jan Fokkema van de vereniging van ontwikkelaars Neprom. “Hij brengt ten onrechte de gehele commerciële vastgoedmarkt in diskrediet. DNB had beter ten tijde van de hoogconjunctuur, toen de ‘wall of money’ de vastgoedsector overspoelde, kunnen waarschuwen en toen maatregelen kunnen nemen”, zegt Fokkema.

Volgens Jan Sijbrand, directeur toezicht van DNB, gaat het structurele overaanbod aan kantoren en winkelpanden voor grote problemen zorgen. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen hebben miljarden euro’s uitstaan in commercieel vastgoed, dat door overaanbod steeds minder waard wordt.

Fokkema ontkent niet dat de leegstand met 14 procent groot is, maar benadrukt dat het overgrote deel van de kantoren langjarig goed wordt verhuurd. “Die huursommen staan voor langere tijd vast en die waarde blijft behouden. Zo bezien brengen de uitspraken van Sijbrand schade toe aan het grootste deel van de markt, dat in wezen goed functioneert.”

Komende tijd zal er vooral op verouderde kantoorpanden moeten worden afgeschreven omdat ze tegen te hoge waarde in de boeken staan, weet Fokkema. De institutionele beleggers – pensioenfondsen en verzekeraars – hebben volgens hem een goed zicht op de kwaliteit van hun bezit en hun portefeuille. “Zij laten hun portefeuille elke kwartaal onafhankelijk taxeren en publiceren. Daar zal de pijn voor een groot deel genomen zijn.”

Schades

Het zijn volgens de Neprom-directeur met name de fondsen met particuliere beleggers die voor een deel leegstaande kantoren in hun portefeuille hebben en die in problemen kunnen komen. “Daar is vaak onvoldoende afgewaardeerd en dat proces moet versneld worden. En dat zal inderdaad bij banken tot zeer forse schades leiden, omdat zij veel van die portefeuille gefinancierd hebben.”

Sijbrand heeft op dat punt gelijk, erkent Fokkema. “Maar door zijn ongenuanceerde uitlatingen brengt hij onnodig de gehele kantorenvoorraad in diskrediet.”

Reageer op dit artikel