nieuws

Grote steden hebben wat uit te leggen

bouwbreed Premium

Amsterdam en Rotterdam hebben wat uit te leggen over de bouwleges. De verhogingen die nu worden doorgevoerd zijn ongeloofwaardig.

Tariefverhogingen van 30 tot 75 procent voor bouwleges veronderstelt dat de dekkingsgraad bijzonder laag is geweest. Gemeenten mogen immers maximaal kostendekkende bouwleges vragen. Bij een verhoging met 75 procent, hetgeen de Neprom claimt, hoort dan een oude dekkingsgraad van nog geen 60 procent. Dat gelooft geen hond.

Volgens Rotterdam zelf is er geen sprake van winstgevendheid van de leges. Voor de verschillende legessoorten zijn verschillende stijgingspercentages gehanteerd. Daarbij is uitgangspunt geweest dat de tarieven volledig kostendekkend zijn.

In Amsterdam is er iets anders aan de hand. Daar kende kennelijk elke deelgemeente zijn eigen legesverordening met bijbehorende tarieflijst. Nu de deelgemeenten op hun laatste benen lopen als het aan het kabinet ligt, komt het Amsterdam kennelijk goed uit om de leges maar weer centraal te regelen.

Dat betekent dan automatisch harmonisatie, in dit geval naar het hoogste tarief, dat van de deelgemeente centrum. Hierdoor treden er tariefsstijgingen op van tussen de 30 en 71 procent. Ook hier geldt dan dat de dekkingsgraden lang geen 100 procent waren. In dit geval zou ook nog kunnen dat de deelgemeenten lagere lasten hebben en dus minder behoeven door te berekenen. Ook dat is echter welhaast net zo onwaarschijnlijk als een oude dekkingsgraad van nog geen 60 procent in Rotterdam.

Naar aanleiding van uitspraken van diverse rechtbanken, gerechtshoven en de conclusie van de advocaat-generaal van de Hoge Raad is het wachten nu op de eerste vergunningaanvrager die met de Gemeentewet in de hand Amsterdam dan wel Rotterdam ervan beticht winst te maken. Gezien die uitspraken hebben de gemeenten dan wat uit te leggen aan de rechter. Niet dat ze post voor post kostendekkendheid moeten aantonen, maar wel voor het totaal.

Als de vergunningaanvrager dan ook – uiteraard gemotiveerd – aangeeft op welke posten de gemeenten in de fout zou zijn gegaan, vraagt de rechter wel om uitleg op die posten. Alleen maar zeggen dat het totaal kostendekkend en de onderliggende posten kloppen, is hier onvoldoende.

Daarbij speelt het model van de kostenberekening van de VNG een rol. Als die wordt gevolgd, zo zeggen deskundigen, dan is er niets aan de hand. Bij een stijging van de bouwleges met percentages tussen de 30 en 75 is dat echter uiterst twijfelachtig.

Reageer op dit artikel