nieuws

‘Gemeente, loof premies uit aan koper’

bouwbreed Premium

Het uitloven van een premie van 10.000 euro voor kopers van een nieuwbouwwoning, is een van de manieren waarop gemeenten de woningmarkt zouden kunnen stimuleren.

Dat is een van de aanbevelingen uit een tienpuntenplan dat de NVB gisteren publiceerde. Daarmee wil de vereniging voor ontwikkelende bouwers gemeenten prikkelen om zich nog meer in te zetten voor de woningmarkt. “Achterover leunen en niets doen in afwachting van betere tijden is geen optie”, stelt de bouwvereniging.

Het premieplan voor kopers van nieuwbouwwoningen is een van de opvallendste aanbevelingen. NVB verwijst naar het recente Haagse initiatief waarin de gemeente een premie betaalt aan verhuizers. Wie een sociale huurwoning verruilt voor een koopwoning of huurwoning in de vrije sector kan een verhuispremie krijgen van 5000 euro. Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen in sommige gevallen 10.000 euro op hun bankrekening krijgen. “Creatief”, oordeelt de NVB. “In het verleden is aangetoond dat eenmalige premies een eenvoudig en effectief instrument zijn. Het kost gemeenten weliswaar geld, doch verdient zich terug door hogere opbrengsten aan grondverkopen en bouwleges.”

Een andere aanbeveling die de bouwers aan gemeenten doet, is de ambities ten aanzien van binnenstedelijk bouwen af te zwakken. Maximaal 40 procent van het bouwvolume zou binnen de steden gebouwd moeten worden. Dan krijg je minder appartementen, en sluit je beter aan bij de wensen van burgers, want die willen “licht, lucht en ruimte”.

Ook zouden gemeenten starterssubsidies en startersleningen moeten verstrekken om de onderkant van de woningmarkt in beweging te krijgen en daarmee een lawine aan verhuisbewegingen in gang te kunnen zetten.

Ten aanzien van de grondprijzen stelt de NVB dat gemeenten de “gifbeker beter in één keer leeg zouden moeten drinken”, in plaats van het afboeken telkens uit te stellen vanwege niet realistische winstverwachtingen. Gemiddeld moeten de grondprijzen met 30 tot 40 procent omlaag, vinden de bouwers.

Tien aanbevelingen NVB

1. Gemeenten luisteren sámen met marktpartijen beter naar de wensen van burgers / woonconsumenten

2 Gemeenten geven kopers van een nieuwbouwkoopwoning een premie

3 Gemeenten accepteren lagere grondprijzen

4 Gemeenten stellen geen extra eisen boven op het Bouwbesluit, die de markt toch niet opneemt

5 Gemeenten hanteren gematigde bouwleges

6. Gemeenten bieden starters op de woningmarkt de helpende hand met faciliteiten in de vorm van subsidies en leningen

7. Gemeenten schrappen bij nieuwbouw het onderscheid tussen recreatie- en reguliere woningen

8 Gemeenten werken bij transformatie van kantoren naar woningen mee aan een bestemmingswijziging van kantoren

9 Gemeenten gaan tot maximaal 40 procent van hun woningbouw in binnenstedelijke gebieden

10 Gemeenten schakelen bij archeologische vondsten al in een vroeg stadium de ontwikkelaar in

Reageer op dit artikel