nieuws

Familiebedrijven troeven grote bouwconcerns af

bouwbreed Premium

Regionale familiebedrijven hebben grote, landelijke bouwbedrijven afgetroefd bij een Europese aanbesteding van woningcorporatie Dudok Wonen. “De regionale bouwers waren veel concreter in wat ze op gebied van duurzaamheid en leerlingbouwplaatsen konden betekenen”, zegt Sjoerd Quint, directeur ontwikkeling en beheer.

“Verrassend”, noemt Quint de uitkomst van de aanbesteding. Alle nieuwbouw en renovatieprojecten tussen de 1 en 4,5 miljoen euro komen de komende vier jaar in handen van vijf familiebedrijven, waarvan vier uit de regio.

Dudok Wonen is een van weinige corporaties die ervoor kiest dit soort opdrachten Europees uit te besteden. “Wij willen transparant zijn”, zegt Quint.

De vijf bouwers hebben nog geen projecten bemachtigd. Wel behoren ze nu tot het selecte groepje aannemers waarover de corporatie de komende jaren de bouwopdrachten gaat verdelen. Met hen is een raamovereenkomst gesloten, waarbinnen volgens Quint “een vorm van ketensamenwerking” kan ontstaan.

Met de voorselectie wil Dudok Wonen voorkomen dat voor elk project een uitgebreide aanbesteding plaatsvindt. “Dat zou een enorme inspanning vragen van ons, én van heel veel bouwbedrijven. Dan zouden wij elke keer 36 inschrijvingen moeten beoordelen. En 36 bouwbedrijven zijn dan bezig om calculaties te doen en offertes te maken. Door in één keer aan te besteden, wordt het proces veel efficiënter.”

Starterswoningen

Quint noemt de 36 niet voor niets. Zoveel bedrijven meldden zich aan bij de aanbesteding. Na een eerste “beauty contest”, waarbij gekeken werd naar referentieprojecten en de grootte en sterkte van het bedrijf, bleven er nog tien bedrijven over die oplossingen mochten aandragen voor een concreet project van de woningcorporatie: twaalf duurzame starterswoningen in een te restaureren villa.

De prijs telde voor 40 procent mee bij de score die de bedrijven konden behalen. De overige punten konden behaald worden met duurzaamheid en leerlingbouwplaatsen – Dudok wil graag de regionale economie steunen.

De familiebedrijven Coen Hagendoorn Bouwgroep( Huizen), Aalberts (Loosdrecht), Slokker (Almere), Van den Hengel (Soest, een dochter van Trebbe) en Nikkels (Twello) scoorden het beste.

“De familiebedrijven lieten duidelijk zien wat ze daadwerkelijk konden betekenen. Welke duurzame alternatieven zijn er en wat zijn de effecten? Ze waren veel concreter dan de grote bouwbedrijven”, viel Quint op. “Ze zeiden bijvoorbeeld dat ze plaats hebben voor twee leerlingen. De grote bouwbedrijven hielden het erop dat er qua duurzaamheid veel mogelijk is. Over de leerlingen zei een groot bouwbedrijf: wij doen aan leerlingbouwplaatsen, tegen geringe meerkosten kunnen we dat in dit project ook doen.”

Quint erkent wel dat de regionale bedrijven erop gebrand waren bij Dudok binnen te komen. “Ze deden een stapje extra. ‘Hier gaan we helemaal voor’, hoorden we achteraf in de evaluatiegesprekken. ‘Het zal ons niet gebeuren dat dit ons gaat ontglippen.’ Ook kwam naar voren dat regionale bouwers sterk gericht zijn op continuïteit. Grote bedrijven kunnen maar beperkt zakken met hun prijs. Ze torsen hun overhead mee. Deze kosten moeten over de projecten verdeeld worden. Quint: “Dat werkt voor kleine projecten belemmerend.”

De lokale bouwbedrijven vinden het volgens hem prettig om een basis in de regio te hebben. Daar mag tegenover staan dat ze dan “niet te veel hoeven te verdienen”.

De eerste opdracht is via de aanbesteding al vergund aan Coen Hagendoorn. De vijf zullen voor de volgende opdrachten (een nieuwbouwproject en een schilrenovatie) het tegen elkaar op moeten nemen. Dudok Wonen gaat per project bepalen of er op basis van bestek en tekeningen op prijs wordt geselecteerd, of dat een bouwteam gevormd wordt, of gekozen wordt voor Design & Construct.

Reageer op dit artikel