nieuws

Bredere dijk alternatief voor Rijnmond

bouwbreed

Om de Rijnmond klimaatbestendig te houden, zijn hogere dijken geen optie. In plaats daarvan kunnen bredere dijken dienst doen om een gevarieerd deltalandschap te creëren dat niet alleen veiligheid biedt, maar tevens meer eenheid schept tussen stad, land en water.

Met het innovatieve concept voor een ‘Dijkplateau’ behaalde landschapsarchitect Wolbert van Dijk afgelopen week de tweede plaats bij de Stedenbouwnu-prijs 2012, een ontwerpwedstrijd voor aanstormend talent. Volgens de jury levert de door Van Dijk voorgestelde aanpak ‘‘een fantastische overgang tussen rivier en stad op, reëel en aansprekend.’’

Het Dijkplateau bevat de uitgangspunten voor een nieuw landschap op de noordelijke Maasoever tussen Rotterdam en Hoek van Holland. De huidige waterkering dient als ruggengraat hiervan. In Van Dijks plan wordt de kering niet verhoogd, zoals de Deltacommissie voorstelt, maar verbreed. Dat schept de mogelijkheid niveaus (‘treden’) in het landschap aan te brengen. De hoogte van de treden wordt afgestemd op de samenstelling van de bodem, die al van oudsher door sedimentatie een verscheidenheid aan hoogteverschillen laat zien.

Om de veiligheid te waarborgen worden de treden met elkaar verbonden door een doorgaande hoogtelijn van 6,20 meter + NAP. Door de hoogteverschillen in de treden kan een afwisselend landschap ontstaan met bossen, uiterwaarden, parken, stenige kades en flauwe oevers.

Op sommige plaatsen is ruimte voor bebouwing, terwijl andere plaatsen bij hoge waterstanden juist ruimte bieden aan het water. Oude veenstromen en vaarten vormen een waternetwerk dat de steden verbindt met de Maas.

‘‘Mijn ontwerp komt voort uit de strategie om de Delta-investeringen voor de versterking van de dijken te koppelen aan het opheffen van de ruimtelijke knelpunten in de regio’’, vat Van Dijk zijn inzending samen. ‘‘De investeringen bieden de regio een kans zowel bestaande barrières in de steden op te heffen als interessante waterfronten te ontwikkelen. ‘’

De ontwerper houdt er rekening mee dat er in de dichtbebouwde regio op de ene plaats meer ruimte beschikbaar is voor aanpassingen in het landschap dan op de andere. Bij Hoek van Holland bijvoorbeeld is het dijkplateau aanzienlijk breder dan in Rotterdam.

De eerste plaats van de Stedenbouwnu-prijs ging naar Jan-Martijn Eekhof. Hij bedacht een plan voor hergebruik van de vrijgekomen luchthaven Tempelhof in Berlijn.

Reageer op dit artikel