nieuws

Brandveiligheid een op drie ziekenhuizen schiet tekort

bouwbreed

De bouwkundige brandveiligheid in ziekenhuizen en zorginstellingen schiet tekort. In één op de drie gevallen moeten bestuurders direct ingrijpen.

Sinds het laatste grote onderzoek in 2004 is er nagenoeg niets verbeterd. Gemeenten houden onvoldoende toezicht. Dat concluderen de ministers Schippers (volksgezondheid) en Spies (binnenlandse zaken) op basis van een rapport van verschillende inspectiediensten. Zij namen vorig jaar 96 ziekenhuizen en zorginstellingen onder de loep.

In dertig gevallen was direct ingrijpen noodzakelijk, vanwege ernstige bouwkundige brandveiligheidsproblemen. Betrokken gemeenten en instelling zijn hierover reeds geïnformeerd. De VROM-inspectie houdt de voortgang van de acties in de gaten.

Slechts 2 procent van alle onderzochte zorginstellingen voldoet aan de regels. Bij veel instellingen is de brand- en rookcompartimentering onvoldoende. Bij een brand kan dat leiden tot een snelle verspreiding van rook en vuur.

Omdat het een steekproef betrof roepen de inspectiediensten zorginstellingen dringend op een brandveiligheidtoets uit te voeren. Ook willen ze dat gemeenten strikter controleren. De ministers benadrukken dat de zorginstellingen verantwoordelijk zijn bij een ramp.

In het rapport pleiten de inspectiediensten voor specifieke regels die rekening houden met ‘risicogedrag’ van patiënten en cliënten, zoals roken.

Bestuurders van ziekenhuizen zouden bovendien verplicht moeten worden brandvertragend meubilair aan te schaffen. De ministers willen zo ver niet gaan en pareren dat de huidige regels voldoen. Wel gaan ze mee in het advies om het toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen in één hand te brengen. In 2012 volgt er een plan.

Nieuwe hulpmiddelen

De bouwkundige en installatietechnische staat van een zorggebouw kan in beeld worden gebracht met de zogeheten brandveiligheidmatrix. Schiet de brandveiligheid tekort, dan komt het model voorstellen voor verbetering. Bij twintig instellingen is de matrix sinds 2010 ingezet. Omdat gebruikers het model te technisch en te arbeidsintensief vonden, wordt het model momenteel aangepast. De nieuwe online applicatie (FIREFISH) is gebaseerd op het nieuwe Bouwbesluit en is over enkele maanden te gebruiken. TNO en het College bouw zorginstellingen werken ondertussen aan een verbetering van de zogenoemde ‘roadmap brandveiligheid’, waarmee gebouweigenaren een risicoanalyse kunnen maken van hun zorginstelling. In 2013 moet de nieuwe versie gereed zijn. Actiz, een organisatie van zorgondernemers, brengt nu in kaart welke technische oplossingen de brandveiligheid in zorginstellingen kunnen verbeteren. Actiz richt zich vooral op de inzet van watermistsystemen als alternatief voor organisatorische eisen en eisen op rond compartimentering. De resultaten van dit onderzoek worden dit jaar verwacht.

Bron: Rijksoverheid

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels