nieuws

‘Adviesorgaan nodig voor veilige tunnels’

bouwbreed

De opheffing van de Commissie Tunnelveiligheid moet ongedaan worden gemaakt. Zo niet, dan komt de veiligheid van nieuwe tunnels en van bestaande tunnels die worden gerenoveerd, in het geding.

Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. De vereniging reageert daarmee op het voorstel van minister Schultz om de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) te wijzigen. Die wetswijziging brengt met zich mee dat de onafhankelijke Commissie Tunnelveiligheid wordt vervangen door een Kenniscentrum Tunnels dat is gekoppeld aan het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Minister Schultz besloot hiertoe, omdat de commissie geregeld botste met Rijkswaterstaat over de veiligheid van wegtunnels.

De VNG vindt dat in elk geval tot en met 2019 een onafhankelijk landelijk adviesorgaan voor tunnels nodig is. Daarmee moet de adviesfunctie voor trein-, tram- en metrotunnels worden gegarandeerd tot in het jaar waarin deze niet-rijkstunnels aan de nieuwe Tunnelwet moeten voldoen. Verder is het nodig dat de adviesorganisatie de competenties borgt van de veiligheidsbeambten die zich met tunnels bezighouden. Twee andere punten waaraan de VNG waarde hecht, is dat kennis over tunnelveiligheid toegankelijk is voor het bevoegd gezag en tunnelbeheerders en dat er onafhankelijk en rechtsgelijk advies wordt gegeven aan provincie- en gemeentebestuurders. “De onafhankelijke kennis- en adviesfunctie is met name onmisbaar bij het realiseren van maatwerk”, schrijft de VNG.

Instemming

De organisatie stelt in de brief verschillende aanpassingen voor van de Warvv. Zo wil de VNG dat het besluit voor de bouw van rijkstunnels met instemming van het college van burgemeester en wethouders wordt genomen. “En niet slechts na overleg met”, wordt in de brief benadrukt. “De voorgestelde wetswijziging om het besluit over de veiligheidsuitrusting van de tunnel alleen na overleg met B en W te nemen is ontoereikend.”

De VNG wil ook wetgeving over standaarduitrustingen voor gemeentelijke tunnels. Momenteel ontwikkelen gemeenten een standaardpakket.

Reageer op dit artikel