nieuws

Twee enorme deuren tegen het water

bouwbreed Premium

De Deltawerken werden vijftien jaar geleden spectaculair afgesloten met een van ‘s werelds grootste beweegbare waterbouwkundige werken: de Maeslantkering. Voor de bouwwereld markeerde het project ook het begin van het design & construct tijdperk.

Hoe bescherm je Zuid-Holland tegen het zeewater zonder de zeescheepvaart in de Nieuwe Waterweg te storen? Door grootscheepse dijkophogingen, zo was decennialang het idee. Maar Rijkswaterstaat becijferde in de jaren tachtig dat plaatsing van twee enorme deuren in de Nieuwe Waterweg een snellere en goedkopere manier was (450 miljoen euro).

Ingenieurs bedachten een kering die bestaat uit twee holle cirkelsegmenten van 22 meter hoog en 210 meter breed. Die kunnen op het water drijven. Bij storm zorgen locomobielen ervoor dat de deuren uit de droogdokken ter weerzijden van de Nieuwe Waterweg komen. Wanneer ze elkaar bijna raken, stromen deuren en achterliggende vakwerkconstructies vol met water. Na afzinken ontstaat een massieve barrière.

Omdat de twee machtige staalconstructies zowel horizontaal als verticaal bewegen, waren de scharnierpunten ontwerptechnisch complex. De Škoda-fabriek in Tsjechië bouwde uit massief staal ’s werelds grootste bolscharnieren – diameter 10 meter, gewicht 680 ton. De bijbehorende betonfundaties wegen elk 52.000 ton.

Rijkswaterstaat besloot tot een design & construct-contract om ruimte geven aan innovatie bij het unieke project. Bouwkombinatie Maeslantkering (HBG, Volker Stevin, NBM Amstelland, Hollandia Kloos) moest ontwerp en uitvoering zelf verifiëren en moest werken met prestatie-eisen. Toen volstrekt nieuw, maar het beviel Rijkswaterstaat zo goed dat het uitgroeide tot een beproefd recept.

Tot nog toe ging de kering, die uitgroeide tot toeristische attractie, slechts één maal dicht wegens hoge waterstanden: op 9 november 2007. De beslissing daarover verloopt zonder menselijke tussenkomst. Het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS), het ‘computerbrein’ van de kering, gaat automatisch over tot sluiting als de waterstand in Rotterdam boven +3 meter NAP of in Dordrecht boven +2.90 meter NAP komt.

Reageer op dit artikel