nieuws

Topsectoren leveren bouw volop werk

bouwbreed

De tien topsectoren gaan voor de bouw behoorlijk wat werk opleveren. Ook innovatief inkopen door de overheid werkt daaraan mee, zo blijkt uit een brief van minister Verhagen over topsectoren.

Het bedrijfsleven is bereid ruim 1,5 miljard euro te investeren in producten en diensten. Dat blijkt uit de innovatiecontracten die de topsectoren het licht hebben doen zien. “Juist in een moeilijke economische tijd laten Nederlandse bedrijven zien dat investeren in vernieuwing de beste manier is om uit de recessie te komen”, toont Verhagen zich verheugd over de toezeggingen.

De topsector energie gaat zich heel sterk richten op energiebesparing zowel in de industrie als in de gebouwde omgeving. Daar kan in 2050 potentieel 1000 petajoule energie worden bespaard. Al rond 2025 kan de export verdrievoudigen en kunnen 25.000 arbeidsplaatsen worden geschapen in deze groeisector met 13 miljard euro omzet.

De energiesector wil zich daarbij ook richten op offshore windparken waar de omzet rond 2030 verelfvoudigd kan worden naar 11 miljard. Ook zonne-energie is een sector die volop kan groeien van 700 miljoen in 2010 naar 3 miljard euro in 2020. Nederland zou zich sterk kunnen maken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in met name dunne film en silicium pv-technologieën.

Middelmaat

De topsector water denkt in 2020 verdubbeld te kunnen zijn. Daarbij moet sterker worden gemaakt wat al sterk is onder het motto ‘de wereld verdraagt geen middelmaat’. Nog dit jaar steekt het bedrijfsleven 338 miljoen in de ontwikkelingen, oplopend naar 500 miljoen in 2016.

Het innovatiecontract bestaat uit drie deelcontracten; maritiem, deltatechnologie en watertechnologie. In die laatste twee zitten innovatiethema’s als slimme havens, eco-engineering, slimme dijken en water & energie. De overheid als grootste opdrachtgever wordt nadrukkelijk gevraagd goede afspraken te maken over onder meer intellectueel eigendom op die gebieden.

Meer direct kan de bouw het nodige verwachten van het inkoopbeleid van de overheid. Afgesproken is 2,5 procent van het inkoopbudget te besteden aan innovatie. Daarbij wordt ingezet op acht boegbeeldprojecten waaronder klimaatneutrale gebouwen, een onderdeel van het energiebeleid van de EU, en planmatig effectiever onderhoud aan gebouwen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels