nieuws

Onterechte uitsluiting geeft schadevergoeding

bouwbreed Premium

-Een aanbestedende dienst die ten onrechte een bedrijf uitsluit van deelname aan een aanbesteding, kan veroordeeld worden tot betaling van een forse schadevergoeding. Dat heeft het Kadaster gemerkt.

Het leek zo simpel voor het Kadaster. Die wilde voor het Kabel- en Leidingen Informatiesysteem een viewer hebben. Een aanbesteding uitgeschreven waar wat reacties op kwamen. Uiteindelijk werd de opdracht gegeven aan Arcadis die de KLIC-viewer nog helemaal moest maken.

Het logistiek adviesbureau HLA was het hier niet mee eens. Dit bedrijf mocht van het Kadaster niet meedoen. Ten onrechte vond HLA. Dat vond de Zutphense rechter ook. Daardoor had het Kadaster een onrechtmatige daad gepleegd jegens HLA en moest dus schadevergoeding betalen, bepaalde de rechter begin mei al. HLA moest alleen nog even vertellen hoe hoog de schade was.

De rechter kwam tot die uitspraak omdat HLA zeer aannemelijk had gemaakt dat het bedrijf had ingeschreven als het mee had mogen doen en de aanbesteding ook nog gewonnen had omdat het de laagste prijs kon offreren, 50.000 euro, waar Arcadis het nu mocht doen voor 76.000 euro.

HLA claimde een schade van bijna 22 miljoen euro aan gederfde winst en omzet. Dat vond de rechter wat gortig, maar hij wees wel 10 miljoen euro toe aan het bedrijf.

In kringen van aanbestedingsjuristen wordt op dat laatste wat verbaasd gereageerd. “Dat een onterechte uitsluiting kan leiden tot schadevergoeding, is niet geheel nieuw. Jaren geleden is er al eens een uitspraak geweest in de zaak van een bouwbedrijf dat klaagde dat ten onrechte een werk ondershands was gegund. De rechter vond dat ook maar de schadevergoeding was toen aanzienlijk lager. Er waren zeven gegadigden waarop de rechter bepaalde dat de schadevergoeding een zevende van de normale winstmarge moest worden”, vertelt bouwrechtadvocaat Wim ­Heijltjes.

Ook in een aantal andere zaken ging de rechter aanzienlijk minder ver dan de Zutphense rechter. Die hield er echter rekening mee dat HLA de aanbesteding gewonnen zou hebben. Daarnaast had het bedrijf zelf al een programma klaar, de CableGuard. Voor het Kadaster kon simpel een lichte versie worden gemaakt. De volledige versie wilde HLA vermarkten. Dat was ook de reden waarom het bedrijf zo goedkoop kon offreren.

Deze zaak leert dat het in het geval van onterechte uitsluiting loont om een goede berekening van de schade te maken. Overigens zijn aanbestedingsjuristen het er roerend over eens dat het Kadaster behoorlijk wat steken heeft laten vallen in het bestek.

Reageer op dit artikel