nieuws

Natuurwet op de tekentafel

bouwbreed

De Natuurwet ligt nog op de tekentafel. Staatssecretaris Bleker (natuur) ontvangt de wensenlijstjes en schaaft bij.

Hij voelde “een gezonde spanning”, bekende de staatssecretaris later, vlak voordat hij een dertigtal boze natuurorganisaties tegemoet trad. “Er zijn stevige teksten geuit. Maar je moet elkaar zien en spreken om elkaar te begrijpen.” Her en der kon hij sussen met aanpassingen in de wet. Zo gaat het aantal beschermde diersoorten met 34 stuks omhoog. Ook beloofde de staatssecretaris de bescherming uit te breiden van diersoorten die daarbuiten vallen. “Niet alleen doden is straks verboden, maar ook het bewust vernietigen van de vaste rustplaats van bijvoorbeeld dassen.” Over de precieze invulling van de zorgplicht moet de bewindsman echter nog nadenken. Ook hoe de regels precies gehandhaafd moeten worden, weet de staatssecretaris nog niet. Veel wilde hij er nog niet over zeggen, behalve dat hij er nog over aan het nadenken is.

Tussen alle natuurliefhebbers hield de vertegenwoordiger van VNO-NCW zich stil. Rijkhoff, specialist ruimtelijke ordening en natuur van de bedrijfsbelangenvereniging kan zich namelijk redelijk vinden in de wet. “Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Deze wet vereenvoudigt de regelgeving en dat scheelt procedures. Er is in deze nieuwe wet meer samenhang, waardoor ondernemingen op voorhand beter weten waar ze aan toe zijn. Bedrijven willen niet teruggefloten worden als ze eenmaal bezig zijn.” De wet moet nog duidelijker, vindt hij. ”Wanneer is precies sprake van een ‘significant negatief effect’? Dan gelden namelijk andere procedures, vergunningen en voorwaarden. Het beperkt de onderzoeks- lasten. Ook de relatie met de Omgevingswet mag duidelijker.”

Bleker wil de wet in februari in de ministerraad brengen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels