nieuws

INTERVIEW rien smit en Peter van Noord‘Wij delen geen zakjes geld uit, maar garanderen de afbouw’

bouwbreed

Als een woningbouwer failliet gaat, staan de afbouwverzekeraars klaar om de woningen die nog niet gereed zijn, af te bouwen. Het aantal woningen dat verzekeraar Woningborg moet laten afbouwen, stijgt snel. “Het afgelopen jaar was het zwaarste dat ik bij Woningborg heb meegemaakt”, zegt algemeen directeur Rien Smit.

Vijfendertig. Zoveel failliete woningbouwers telde Peter van Noord, directeur van Woningborg, vorig jaar. Dat is meer dan in 2010, toen er 26 failliet gingen. In 2009 gingen er 31 over de kop.

Kleine nuance: grotere bouwconcerns tellen al gauw drie ondernemingen: een groep, een bouwbedrijf en een vastgoedbedrijf. In werkelijkheid zijn er dus minder faillissementen, zegt Van Noord. Nog een nuance: niet alle failliete bouwers laten onafgebouwde woningen achter. Dit jaar waren tien bouwers nog volop bezig toen het doek viel. De grootste: Midreth, Heddes, Bokx, Van Hemert en Panagro.

Maar de risico’s voor Woningborg worden in crisistijden groter. Het aantal woningen dat Woningborg moet laten afbouwen stijgt snel. Waren er in 2009 nog 154 woningen die afgebouwd moesten worden, in 2010 was het aantal gestegen tot 177 woningen. In 2011 stopte de teller pas op 668 woningen.

Afbouwverzekering

Terwijl het netwerk van aannemers, onderaannemers, leveranciers en zzp’ers zijn wonden likt, wordt de schade voor woonconsumenten meestal afgedekt door een afbouwverzekering. “Onder druk van de huidige omstandigheden wordt er praktisch geen woning zonder waarborgcertificaat gebouwd”, weet Smit. Voor de crisis probeerde een enkele aannemer de verkoopprijs nog wel enigszins te drukken. Maar voor zo’n 500 à 1.000 euro (afhankelijk van de verkoopprijs) per woning, wordt het kopersrisico liever afgedekt. “En NHG verlangt voor het verstrekken van hypotheekgarantie ook een waarborgcertificaat, dat voldoet aan het Keurmerk Garantiewoning”, zegt Smit. Zo wordt voor de Nationale Hypotheek Garantie een risico afgedekt.

Woningborg verstrekt sinds 1980 waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Kopers zijn daardoor verzekerd voor bouwfouten en faillissementen. In geval van een faillissement neemt Woningborg de afbouw van de onafgebouwde woningen voor zijn rekening. Dat gaat in samenspraak met curatoren, opdrachtgevers en financiers. Woningborg bepaalt welk bouwbedrijf het project mag afronden. De bedragen die de kopers nog in een depot hebben, komen Woningborg toe. Maar dat betekent zeker niet dat de garantieverzekeraar de woningen kostenneutraal kan bouwen. “Er moet altijd geld bij”, zegt Rien Smit, Algemeen directeur van Woningborg. Bijvoorbeeld door afkoop van retentierechten. Ook is er vaak schade op de bouwplaats door regen en wind. Daarnaast moet er vaak weer met nieuwe onderaannemers gestart worden. “Uit principe wil een onderaannemer die net bijvoorbeeld 40.000 verlies heeft moeten nemen door het faillissement van de hoofdaannemer, niet mee naar de nieuwe hoofdaannemer”, is de ervaring van Peter van Noord, directeur van Woningborg. “Trots weerhoudt hem.”

Het oplopende aantal af te bouwen woningen verontrust de Woningborg-directeuren niet. “Zeker, onze reserves worden aangesproken”, zegt Rien Smit. “Maar dat is geen enkel probleem. Onze solvabiliteitspositie is zodanig, dat wij aan al onze verplichtingen kunnen voldoen”, verzekert hij. Smit vindt het belangrijk dat Woningborg een sociale en maatschappelijke rol vervult. En dat gebeurt volgens hem. Woningkopers die de bouwers van hun huis failliet zien gaan, worden immers uit de brand geholpen. Zonder Woningborg zouden een paar duizend woningen nooit of met grote problemen afgebouwd zijn.

Smit: “Als er daadwerkelijk iets gebeurt, is het prettig als je als koper een verzekering hebt. Wij kunnen die maatschappelijke rol vervullen. Een faillissement heeft geen enkele consequentie voor een koper. Woningborg staat er voor, en we doen het dan ook.”

De komende jaren zal de verzekeraar er ook weer staan, belooft Smit. Dat zal nodig zijn. “Het afgelopen jaar was het zwaarste dat ik bij Woningborg heb meegemaakt”, blikt hij terug. “De nieuwbouw doet het slecht en er zit weinig meer in de pijplijn. Je ziet meer en meer faillissementen. We gaan weer een moeilijk jaar tegemoet.”

Woningborg, de grootste afbouwverzekeraar van Nederland is, betaalt per woning aan afbouwkosten ongeveer 15 à 25 duizend euro, met uitschieters tot 70.000 euro. De afbouwverzekering is niet vergelijkbaar met producten van borgverleners als Interborg, meent Smit: “Dat is leuk en aardig, maar wat je dan biedt, is een zakje geld. Wij delen geen zakjes geld uit, maar wij garanderen de afbouw en daarnaast bieden we ook nog een tienjarige kwaliteitswaarborg op de woning na oplevering.”

Reageer op dit artikel