nieuws

Interview Ger van der Wal: Spoortunnels in alliantie gegoten

bouwbreed

Interview Ger van der Wal: Spoortunnels in alliantie gegoten

ProRail zoekt drie partijen die de komende vijf jaar alle spoortunnels van Nederland gaan bouwen. Tot eind deze maand kunnen gegadigden zich melden en dat hoeven niet per se spooraannemers te zijn.

< vervolg van pagina 1

Wie wordt geselecteerd, krijgt de kans om een rekenmodel te ontwikkelen voor spoortunnels. Zo’n tien concrete projecten zullen de basis worden voor een soort Ikea-model, waarbij wordt gevarieerd in hoogte, breedte, ondergrond en plek van de tunnel. Ook van invloed is het gebruik door fiets, auto of een combinatie daarvan. Speciale rekenmodellen vormen de basis voor alle toekomstige aanvragen voor spoortunnels en biedt gemeente en provincies snel houvast over de te verwachten kosten. Door de toevoeging van een alliantie aan het raamcontract ontstaat een primeur in aanbestedingsland. De alliantie van de drie partijen met ProRail zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt en snelle afhandeling richting gemeenten. “De partijen hebben als gemeenschappelijk belang om meer tunnels te bouwen en zullen op die basis samenwerken”, licht aanbestedingsexpert Ger van der Wal toe.

Gezamenlijk wordt gekeken naar de precieze invulling en de specifieke omstandigheden als grondgesteldheid, kabels en leidingen en eventuele bodemvondsten. Onderzoek hoeft maar één keer te worden uitgevoerd en de losse offertes die daarop volgen zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. De inschrijfprijs mag daarbij nooit hoger liggen dan de eerder afgegeven bedragen op basis van de rekenmodellen. De basis is een design & constructcontract, waarbij de gemeente maar een zeer beperkt aantal risico’s hoeft te dragen.

Om te voorkomen dat de drie partijen gaan samenspannen en de projecten onderling verdelen, zijn een aantal zekerheden ingebouwd, verzekert Van der Wal. “ProRail is de baas in de alliantie en heeft inzicht in de rekenmodellen en individuele offertes.” Als extra prikkel geldt dat de partij die de meeste tunnelopdrachten weet binnen te slepen, kan rekenen op verlenging van het raamcontract. “Tegelijk verliest de slechtst presterende partij al binnen twee tot drie jaar zijn contract en wordt vervangen door een verse concurrent.” De drie partijen moeten landelijk kunnen opereren en de verwachting is dat kleinere partijen combinaties vormen. Officieel moet Van der Wal wachten tot eind januari, maar hem bereiken signalen van grote belangstelling vanuit de markt.

De gedachte achter de alliantie is dat overheden sneller zekerheid hebben over de kosten en minder risico lopen en daardoor sneller voor een tunnel zullen kiezen. Van der Wal hoopt op een prijsdaling van minimaal 30 procent door het repeterende effect. Het raamcontract zorgt ervoor dat duidelijk is welke drie partijen in aanmerking komen voor de uitvoering en ook bij hen zal ervaring en standaard werkwijzes leiden tot een slimmer proces met lagere kosten.

Acquisitie

De aanbestedingskosten blijven daardoor echter beperkt, ook al worden per tunnel wel drie offertes uitgebracht. Van der Wal verwacht ook dat de alliantie-partijen meer tijd zullen steken in acquisitie voor nieuwe tunnels bij gemeenten en provincies. “Iedereen heeft baat met de aanleg van meer tunnels en de route daarna is helder. Dat was nooit zo.” De kosten voor een tunnel variëren van 2 miljoen euro tot 20 miljoen euro en bedragen gemiddeld rond de 5 miljoen euro. Van de 2600 gelijkvloerse kruisingen tussen weg en spoor moeten er een flink aantal verdwijnen. Vooral de 1000 kruisingen met het hoofdspoornet lopen bij extra weg- en treinverkeer tegen capaciteitsproblemen aan.

Reageer op dit artikel