nieuws

Halen EU-doelstelling energie kan 6 miljard goedkoper

bouwbreed

-De energiedoelstellingen van de Europese Unie kunnen miljarden goedkoper worden bereikt. Dat schrijft Corinna Klessman in haar proefschrift.

Als de EU-lidstaten hun beleid voor duurzame energie inrichten volgens succesvolle voorbeelden binnen Europa, dan kan het halen van de 20 procentdoelstelling voor 2020 per jaar naar schatting vier miljard euro goedkoper worden. Samenwerking tussen lidstaten zou jaarlijks nog eens twee tot drie miljard besparen, zo concludeert Klessmann in haar proefschrift dat zij vandaag verdedigt aan de Universiteit van Utrecht.

De managing consultant bij Ecofys Duitsland, behandelt in haar proefschrift de effectiviteit en kostenefficiëntie van beleidsondersteuning voor duurzame energie in de EU. De EU-richtlijn voor duurzame energie schrijft voor dat het aandeel duurzame energie in de EU in 2020 20 procent moet bedragen.

De analyse wijst uit dat enkele landen al veel ervaring hebben opgedaan met succesvol en efficiënt beleid, terwijl andere EU-lidstaten nog ver achterlopen. “Het belangrijkste in het verbeteren van beleid is het verkleinen van de investeringsrisico’s,” zegt Klessmann. “Dat vraagt onder andere om commitment op lange termijn van een overheid en stabiel beleid. Samen zouden deze maatregelen de kosten voor overheidsbeleid aanzienlijk verlagen. Wat in deze tijden van financiële crisis alleen maar belangrijker is geworden.”

EU-landen die met hun beleid achterlopen, doen er goed aan om lessen te trekken uit succesvol beleid in landen als Duitsland, Denemarken en Zweden. Landen zouden daarnaast samenwerking kunnen zoeken in specifieke duurzame energieprojecten. De Europese richtlijn staat zelfs toe dat landen hun doelstellingen samenvoegen en één soort beleid gaan voeren. “Samenwerking van onderaf, tussen individuele lidstaten, belooft betere resultaten dan een ingrijpende harmonisatie van beleid van bovenaf, opgelegd door de Commissie”, aldus Klessmann.

Reageer op dit artikel