nieuws

Crisis dwingt Zaanstad tot overname honderd onverkochte woningen

bouwbreed

De garantie voor afname van niet verkochte koopwoningen dreigt voor Zaanstad uit te lopen op een kostbaar avontuur. Door het instorten van de woningmarkt moet de gemeente circa honderd nieuwbouwwoningen aankopen; een veel groter aantal dan in 2010 werd verwacht. Wethouder Jeroen Olthof (PvdA) hoopt de woningen – in de prijsklasse tot 2,5 ton – alsnog snel te kunnen verkopen.

Is de gemeente overmoedig geweest?

“Nee. We wilden toen de woningbouwproductie stimuleren. Dat doel hebben we gehaald. Door het afgeven van 154 garanties zijn vijf projecten met 873 woningen in onder meer het nieuwe centrum van Zaandam, in de Zaanse Rosmolenwijk en in Westzaan in aanbouw genomen. Dat is goed voor de doorstroming op de woningmarkt. Ook belangrijk is dat we de werkgelegenheid in de bouw wilden stimuleren.”

Er moeten veel meer woningen worden afgenomen dan verwacht.

“De afgelopen anderhalf jaar is de markt verslechterd. Woningen verkopen minder snel, al helemaal als van papier moet worden gekocht. Daardoor moet ruim 60 procent van de garanties worden ingelost. De woningen worden door BKZ Garantie – een speciaal opgerichte BV van de gemeente – gekocht tegen 90 procent van de oorspronkelijke vrij-op-naam prijs. Voor de financiering wordt 2,6 miljoen VROM-subsidie ingezet. Om de investering terug te krijgen, blijft zo snel mogelijke verkoop noodzakelijk. We zien wel mogelijkheden. Het zijn mooie, betaalbare woningen. Als een complex eenmaal is opgeleverd en de openbare ruimte is ingericht, dan verwachten we meer belangstelling.”

Met een hoge rekening voor de Zaanse burgers?

“Dat zal de toekomst uitwijzen. We zijn ons bewust van het financiële risico en hebben beheersmaatregelen genomen. BKZ rapporteert elk kwartaal aan het college over de verkoopresultaten. Als reguliere verkoop op korte termijn niet blijkt te lukken, dan kunnen we snel andere wegen bewandelen. Denk aan verkoop aan een belegger. Al zullen we dan ons verlies moeten nemen. Ook is het denkbaar dat we aankoop door particulieren financieel makkelijker maken door de grond in erfpacht uit te geven.”

Reageer op dit artikel