nieuws

Achtergrond Borssele: geen Fukushima, wel zorgen

bouwbreed

De kerncentrale in Borssele werd oktober vorig jaar naar aanleiding van de kernramp in het Japanse Fukushima aan een stresstest onderworpen. Conclusie: Met de veiligheid zit het wel goed. Niettemin zijn er zorgen over de gevolgen van hevige sneeuwval en de opeenhoping van bluswater.

Tegen stormen tot windkracht 12, extreme regen- en sneeuwval en bliksem is de in 1973 in gebruik genomen kerncentrale in principe goed beschermd, concludeert exploitant Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) in zijn rapport over de test. De uit beton opgetrokken gebouwen van de centrale zijn bestand tegen de “lokaal voorstelbare” sneeuwval. De maximale daklast varieert van een 1 (het turbinegebouw) tot 17 meter dikke sneeuwlaag (de koepel).

Zorgen zijn er echter ook. Bijvoorbeeld over de afvoerpijpen. Als die verstopt raken, kan het water op sommige daken accumuleren en een belasting vormen. Duurt dit niet langer dan 48 uur, dan is er geen risico. “In de praktijk zullen de gebouwbeheerders de daken bij belasting door extreem weer inspecteren en waar en wanneer nodig maatregelen nemen.” Wel zijn er zorgen over accumulatie van bluswater in combinatie met ernstige verstopping van de afvoerpijpen. Met name de bescherming tegen overstromingen krijgt veel aandacht in het rapport. De centrale, die is gevestigd aan de oever van de Westerschelde, wordt door een dijkring beschermd. Deze bestaat uit drie dijken: zeedijk A (9,4 meter boven NAP) en landdijken B (7,75 meter boven NAP) en C (4 meter boven NAP). Dankzij de dijkring zou de centrale in principe bij een overstroming van 5 meter boven NAP – vergelijkbaar met overstroming in 1953 – kunnen blijven functioneren.

Uit de stresstest blijkt dat de kerncentrale in ieder geval bestand is tegen een overstroming van 8,55 meter. In de praktijk zal de reactor buiten werking gesteld worden als het water stijgt tot 3 meter boven NAP. Dit jaar zal de zeedijk echter wel worden aangepast om aan de eisen van de Waterwet te voldoen.

Superoverstroming

Daarnaast komt er onderzoek naar de impact van een superoverstroming, die eens in de 10.000 jaar voor kan komen. Er zijn al modellen ontwikkeld om een dergelijke vloed te voorspellen, maar die worden voornamelijk gebruikt bij het ontwerp van dijken.

Ook in geval van een aardbeving is de centrale veilig, luidt de conclusie. Het ontwerp van de kerncentrale gaat voorzichtigheidshalve uit van een aardbeving met een kracht van ongeveer 0,06 g op het maaiveld en 0,075 g op het niveau van de ondersteunende bodemlaag van de heipalen.

De leidingen en installatiedelen zijn zelfs bestand tegen een grondversnelling van 0,15 g. Dat komt doordat ze in 1997 zijn verankerd in beton of trillingvrij zijn opgehangen (zie illustratie links). Toch kan het nog veiliger, denkt EPZ. Hoe precies, moet echter nog worden onderzocht.

De resultaten van de stresstest worden momenteel gecontroleerd door de toezichthouder op nucleaire installaties in Nederland, de Kernfysische Dienst (KFD). Als die het rapport goedkeurt gaat het naar de Europese Commissie. Die komt in juni dit jaar met een definitief rapport waarin de veiligheid van alle 143 kerncentrales in de Europese Unie besproken wordt. De EU-landen besluiten dan of er kerncentrales moeten worden gesloten of waar maatregelen moeten worden genomen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels