nieuws

wetenschapToekomstgericht onderzoek

bouwbreed

In de bedrijvenbrief van minister Verhagen (Economische Zaken) van 14 september staat duidelijk dat nieuw onderzoek alleen wordt gehonoreerd om de economie en de export te stimuleren. Sindsdien zijn de trekkers van de aangewezen negen topgebieden druk in de weer.Er worden onderverdelingen gemaakt, innovatietafels, werkgroepen en er wordt geïnformeerd en gepubliceerd om de industrie te bewegen in actie te komen. Dat geldt ook voor de bouw, die weliswaar geen eigen topgebied heeft, maar toch goed kan aansluiten bij de topgebieden ‘energie’, ‘hightech materialen en systemen’ en de ‘creatieve industrie’. Op 15 december is een voorlopige eindstreep want dan worden de negen consortiumovereenkomsten overhandigd. De onderwerpen zijn dan slechts globaal omschreven, de projecten moeten nog worden gedefinieerd. Naar verwachting worden er vanuit de industrie letters of intent bijgevoegd. Het oproepen voor belangstelling aan de industriële zijde lijkt een hachelijke zaak, want de bouw heeft nauwelijks een onderzoekshabitus; is niet gewend goed en langdurig samen te werken; bevindt zich in een slechte tijd met een recessie van jaren voor de boeg en moet dan in enkele weken beslissen om mee te doen of niet. Wetend dat deze ronde van nationale onderzoeksstimulering voor vier jaar geldt kan men een kansberekening maken. Er bestaat een mogelijkheid tot een branchebrede samenwerking. Onderzoek schept nieuwe marktmogelijkheden, ook voor de export en laat deze bedrijven terecht komen in de voorhoede van de nationale industrie. De grote bedrijven hebben ongetwijfeld reeds hun eigen onderzoeksprojecten gestart. Want als men groot is kan men niet meedrijven, dan moet men zelf het initiatief nemen. Ook die projecten kunnen een vervolg in de onderzoeksprogrammering krijgen. Voor de mkb-bouwbedrijven is er een mogelijkheid om in consortia van samenwerkende bedrijven rondom een onderzoeksproject mee te doen. Dan kan er door bedrijven ook invloed worden uitgeoefend. Voor het mkb moet de minister de knoop nog doorhakken van de cash versus in kind bijdrage. Speciaal voor de bouw met de voor liggende recessie is die in kind bijdrage aantrekkelijk om intern een aantal mensen aan het werk te houden met toekomstgericht onderzoek. Maar voor alle onderzoek geldt: innovaties moeten aanzetten tot economische activiteit, mogelijk tot export en verhogen van de maatschappelijke duurzaamheid. Derhalve zijn in dit spel ook de bouwgerelateerde bedrijven en hun koepels en platforms onmisbaar.

Hoogleraar Productontwikkeling TU Delft en trekker werkgroep ‘Gebouw’ in het topgebied ‘Energie’

Reageer op dit artikel