nieuws

Wenteltrap in oude watertoren funderen of ophangen aan gevels

bouwbreed Premium

Om van de voormalige watertoren in Sint Jansklooster een uitkijktoren te kunnen maken, is een wenteltrap in de schacht vereist. De constructieve opzet daarvan is onderwerp van intensieve studie.

De bestaande betonconstructie van de toren uit 1931 vormt het uitgangspunt. Constructie-adviseur Erik Vianen uit Nuenen gaat de krachten op de gevel en de fundering van de 45 meter hoge toren bepalen op basis van de aanwezige capaciteit. De fundering staat op een verhoogd zandbed. Het werk is complex, omdat de voormalige watertoren in het Overijsselse dorp een rijksmonument is en zijn aanzicht dus in stand moet blijven.

De hamvraag is of de trap aan de gevels van de schacht wordt opgehangen of wordt gefundeerd op palen in de grond. “De toren staat op een verhoogd zandbed, dus funderingspalen zijn waarschijnlijk niet nodig”, zegt projectleider Ron Spaan namens de stichting BOEi. “Een vrijstaande uitvoering maakt stalen ondersteuningsconstructies aan de gevel noodzakelijk. Hoeveel steunpunten en in welke vorm daarvoor vereist zijn, is nog een kwestie van onderzoek. Vaststaat dat de bestaande schachtconstructie zoveel mogelijk behouden moet blijven.”

Volgens stichting BOEi, die de directievoering doet en toezicht houdt, moeten er halverwege de immense stalen trap bordessen komen van waar de bezoekers vrij uitzicht hebben over het weidse gebied Weerribben-Wieden in de kop van Overijssel. “Bij die bordessen moeten we ook vluchtroutes maken, dus is waarschijnlijk zowel een opgaande als een neerwaartse trapconstructie vereist. Het is nog de vraag hoeveel mensen tegelijk naar boven mogen, dat moeten we nog afstemmen met de brandweer. Hoe de slinger vorm krijgt zal nog een grote puzzel blijken”, zegt Spaan.

Momenteel zit er een steile houten trap in de ronde schacht die een diameter heeft van 10 meter. Deze trap blijft bestaan, maar verliest zijn functie. ZECC Architecten heeft voor Natuurmonumenten, opdrachtgever en eigenaar van de toren, een voorlopig ontwerp van de trap gemaakt.

De bakstenen in de gevelbekleding krijgen nieuwe voegen, de betonwanden moeten worden gerepareerd. De aanbesteding voor deze werkzaamheden loopt. De bevestiging van de trap wordt apart aanbesteed.

Het waterreservoir van 400 kuub boven in de toren is straks weliswaar overbodig, maar wordt niettemin gerenoveerd. Om een nieuwe betonvloer te kunnen aanbrengen, wordt de ‘deksel van het vat gelicht. Zodoende kunnen de bezoekers ook dit deel van de voormalige watertoren bezoeken.

Reageer op dit artikel