nieuws

Viezigheid rem op ontwikkeling terreinen

bouwbreed

Verontreinigde bedrijventerreinen worden slechts sporadisch herontwikkeld vanwege de hoge saneringskosten. Te vaak wordt de ontwikkeling van zulke gebieden door te veel partijen als een waagstuk gezien.

Een extra factor die het opnieuw in gebruik nemen van zulke gebieden afremt, is dat de ontwikkeling ervan hoge financiële risico’s met zich meebrengt. Dat blijkt uit het rapport De ondergrond voorbij; gebiedsontwikkeling van verontreinigde terreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “In die gevallen is sprake van een vicieuze cirkel van financiële risico’s en hoge saneringskosten”, zo meldt het rapport. “Het doorbreken van deze cirkel is de uitdaging bij de ontwikkeling van verontreinigde terreinen.” Om dat te bereiken bestaan uiteenlopende mogelijkheden. Zo wijzen de onderzoekers er op dat wetten en regels met betrekking tot de ondergrond haaks staan op die van de ruimte. Om de gebiedsontwikkeling van verontreinigde terreinen gemakkelijker te maken, is het nodig de wet- en regelgeving beter op elkaar af te stemmen. Verder is het nodig dat van braakliggende en verouderde bedrijventerreinen op centraal gelegen gebieden de boven- en ondergrond synchroon worden ontwikkeld. Het is daarbij van belang dat bij de herontwikkeling vooral wordt gekeken naar de mogelijkheden van het gebied en minder naar de omvang van de verontreiniging. Vaak vermeerdert de waarde van een gebied na bodemsanering enorm. Om die reden moet waardevermeerdering leidend worden wanneer besluiten over het schoonmaken van de bodem worden genomen. Deze methode verschilt sterk van de manier waarop momenteel wordt gewerkt. Van groot belang is daarbij dat de partners bij de ontwikkeling van de terreinen het eens zijn met de investeringen.

Reageer op dit artikel