nieuws

Structuurvisie voor diepe ondergrond onderweg

bouwbreed

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat een structuurvisie voor de ondergrond opstellen. Die moet in de toekomst de organisatie van de diepe ondergrond regelen. Eind 2012 moet het document het licht zien.

Aan tafel zitten organisaties zoals het Centrum voor Ondergronds Bouwen en Platform Geothermie. “De visie is vooral bedoeld voor toekomstige afweging van ondergrondse belangen. Momenteel wordt de diepe ondergrond nog vooral georganiseerd door de Mijnbouwwet”, licht Victor van Hekeren toe. Hij is de voorzitter van het Platform Geothermie.

Het COB is momenteel al bezig met een afwegingskader voor de organisatie van de minder diepe onder- en bovengrond op projectniveau. “We proberen ankers te geven voor een afweging tussen bijvoorbeeld de kwaliteit van de leefomgeving, de economie en de ruimtelijke ontwikkeling”, licht Merten Hinsenveld toe, directeur van het COB. “Je kunt kiezen of je vooraf een plan opstelt of per ontwikkeling een nieuwe ontwerpbeslissing maakt op basis van de laatste informatie. Maar welke keuze gemaakt wordt, blijft een politieke afweging.”

Welke keuzes in de structuurvisie gemaakt zullen worden en of deze zal lijken op het Afwegingskader van het COB, durft hij niet te zeggen. Van Hekeren verwacht dat de diepe ondergrond in de toekomst de bovengrond kan beïnvloeden. “Net zoals vroeger steden ontstonden op die plekken waar havens waren, verwacht ik dat straks kassen ontstaan waar thermoboringen mogelijk zijn. “Vooralsnog is organisatie van de diepe ondergrond nog niet heel urgent. Het is in de diepe ondergrond aanzienlijk minder druk dan in de minder diepe ondergrond, maar het wordt in de toekomst wel steeds drukker”, zegt Van Hekeren. “Vooralsnog ben ik niet in paniek dat er nu geen structuurvisie is.”

Reageer op dit artikel