nieuws

Precieze diepte van bron verzakking nog onduidelijk

bouwbreed Premium

De vorming van karstholtes in de kalklaag is de meest voor de hand liggende verklaring voor de verzakking van een gedeelte van winkelcentrum ‘t Loon in Heerlen.

Dat blijkt uit een verslag van een vergadering op 7 november, ruim voordat werd besloten het winkelcentrum te ontruimen. Hierbij waren naast vertegenwoordigers van de gemeente Heerlen en eigenaren Q-park en MVGM, experts van Heitfeld-Schetelig, Van der Werf en Nass, Staatstoezicht op de Mijnen, Vito, Geocontrol en Inpijn-Blokpoel aanwezig.

De bodem van Zuid-Limburg is opgebouwd uit verschillende grondlagen. De bovenste 30 meter bestaat uit matig fijn zand, de laag daaronder uit wat grover zand. Op een diepte van 50 meter bevindt zich kalksteen, in de volksmond ook wel mergel genoemd. Vanaf een meter of 80 zit het carboon, de laag waar het steenkool in zit. Hierin zijn ook de mijngangen te vinden. De oorzaak van de verzakking bij ‘t Loon moet waarschijnlijk worden gezocht in de bovenste meters van de kalksteenlaag. In de loop van miljoenen jaren zijn daar zogenaamde karstholtes ontstaan doordat de kalk is opgelost in het grondwater, dat in de afgelopen jaren sterk gestegen is.

De kleine gaten die hierdoor in de bodem ontstaan vormen samen een labyrint van grillig gevormde holtes in de kalksteenlaag. De geologen vermoeden dat op enig moment zand van de bovenliggende grondlaag in de karstholtes is gelopen. Daardoor ontstond hogerop ruimte, die weer gevuld is met het daarboven liggende zand. De geologen van Geocontrol benadrukken echter dat dit proces “in principe” stopt voordat het maaiveld is bereikt. “Daarna kan nog wel langdurige inklinking optreden.”

Over de diepte van de bron van de verzakking bestaat nog onduidelijkheid. De ingenieurs van Van der Werf en Nass merken op dat “een flinke hoeveelheid” materiaal verdwenen is. “Zo’n dalingskom past bij een bron op een diepte van circa 30 meter”, concluderen zij.

Volgens andere berekeningen, die het ingenieursbureau samen met bodemonderzoekers van Inpijn-Blokpoel deden, ligt de bron echter 50 á 55 meter diep.

Reageer op dit artikel