nieuws

Pleidooi voor steun Rijk bij klimaatdoel

bouwbreed Premium

-Gemeenten blijven steun van het Rijk nodig hebben, willen ze de rijksdoelen voor energiebesparing en duurzame energie voor 2020 kunnen halen. Dat zegt de Zaanse wethouder Robert Linnekamp als voorzitter van het Klimaatverbond, het netwerk actieve overheden op het gebied van klimaat.

Gemeenten worden minder actief

Linnekamp vraagt dringend aandacht voor de positie van de bijna 400 middelgrote en kleine gemeenten. Om de stijgende lijn van de afgelopen jaren vast te houden en de rijksdoelen voor energiebesparing en duurzame energie voor 2020 te kunnen halen, hebben deze gemeenten de blijvende ondersteuning vanuit het Rijk nodig.

Directe aanleiding is de lancering van de Klimaatagenda door staatssecretaris Atsma van milieu tijdens het Klimaatcongres in Utrecht. Hij wil door succesvolle initiatieven bekend te maken en op te schalen de groep koplopers van vooral grote gemeenten verbreden naar een grote groep van middelgrote en kleine gemeenten. Het Klimaatverbond vindt dit doel ook belangrijk, maar de uitwerking van het beleid is hiervoor alleen nog ontoereikend.

Uit een enquête onder de leden van het Klimaatverbond blijkt dat 67 procent van de middelgrote en kleine gemeenten door het stoppen van de subsidie voor lokale klimaatinitiatieven in het komende jaar minder actief zal worden. Ook krijgen deze gemeenten last van het wegvallen van de individuele ondersteuning door adviseurs van AgentschapNL.

Om de gewenste opschaling en verbreding toch mogelijk te kunnen maken, is het stimuleren van regionale samenwerking van groot belang. Maar om deze regionale samenwerking ook echt van de grond te krijgen, is ondersteuning vanuit het Rijk van een actieprogramma en een subsidieregeling voor regionale projecten wel noodzakelijk.

Met zijn oproep, na afloop van de jaarvergadering van het Klimaatverbond, heeft Linnekamp nadrukkelijk niet alleen het Rijk aangesproken, maar ook gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke partners opgeroepen om samen te werken aan doorbraken naar decentrale energiesystemen in de gebouwde omgeving. Volgens het Klimaatverbond is alleen daarmee de noodzakelijke transitie te maken naar 100 procent hernieuwbare energie.

Reageer op dit artikel