nieuws

Passen en meten met fundering

bouwbreed Premium

Passen en meten met fundering

Sinds er plannen liggen voor bebouwing van het terrein van de voormalige Boreelkazerne in Deventer, zijn archeologische opgravingen verricht.

Daarbij kwamen resten van de middeleeuwse stadsmuur en tufstenen torens tevoorschijn. Bij het ontwerp van een woon- en winkelcomplex is daarmee rekening gehouden. Uitgangspunt was de restanten van de dubbele stadsmuur met torens uit de dertiende eeuw te behouden.

De archeologische dienst van de gemeente Deventer voert sinds 2008 veldonderzoek uit en heeft al vele resten in het bouwgebied opgegraven. De onderzoekers brachten nauwgezet alle resten met peilmaten in kaart. Deze kaart vormde voor JVZ ingenieurs de leidraad waarmee zij de isometrie van de fundering bepaalden.

Reageer op dit artikel