nieuws

Nog steeds geen zicht op cijfers ProRail

bouwbreed

De Rekenkamer heeft na vijf keer doorrekenen nog steeds geen volledig zicht op de uitgaven van ProRail tussen 2005 en 2010. Het meest waarschijnlijk is dat 364 miljoen euro op de plank is blijven liggen.

De Rekenkamer heeft het afgelopen jaar vijf keer de cijfers van ProRail doorgerekend en komt vijf keer tot een verschillend eindgetal. Tussen de hoogste (1,4 miljard) en laagste berekening (100 miljoen) over het gat tussen budgetten en uitgaven zat ongeveer 1,3 miljard euro.

De Rekenkamer zit weer op één lijn met de rekenmeesters van het ministerie van Infrastructuur: de spoorbeheerder heeft de laatste vijf jaar 364 miljoen euro te weinig uitgeven. De andere bedragen lijken te wijten aan dubbeltellingen die zijn ontstaan door vertraagde projecten, waarvan de reservering op de begroting is blijven staan.

De Rekenkamer wijst erop dat het ministerie steeds met nieuwe grondslagen komt op basis waarvan de berekeningen worden gemaakt en adviseert komend jaar de cijfers nog één keer te doorlopen samen met ProRail. Ondanks alle inspanningen is ook na vijf keer rekenen de conclusie “dat er nog geen volledig zicht is op de cijfers tussen 2005 – 2010”.

Inmiddels buigt ook de Tweede Kamer zich over de spoorperikelen en de rol van ProRail. Een speciale Kamercommissie onder voorzitterschap van Atje Kuijken verwacht 16 februari met aanbevelingen te komen om de spoorsector transparanter te maken. “Deze conclusie van de Rekenkamer onderstreept de bevindingen van onze commissie dat het voor de Tweede Kamer ondoenlijk is om goed inzicht in de cijfers van ProRail te krijgen”, reageert het PvdA-kamerlid.

Hoog tijd voor een transparant systeem waarbij de Tweede Kamer wel duidelijke keuzes kan maken over de besteding spoorbudgetten. Een vergelijkbaar geluid was eerder deze week te horen bij de wegenbudgetten uit het infraprogramma MIRT. De minister heeft beterschap beloofd.

Reageer op dit artikel