nieuws

Miljoenenclaim verbijstert commissarissen SGBB

bouwbreed Premium

De voormalige commissarissen van woningcorporatie SGBB hebben met grote verbazing gereageerd op de claim van 39 miljoen euro die toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) tegen ze heeft ingediend.

Het CFV stelt zeven oud-toezichthouders aansprakelijk voor de saneringssteun die vorig jaar moest worden betaald om de corporatie uit Hoofddorp te redden. De corporatie, die na de steun overgenomen werd door de Rotterdamse corporatie Vestia, had in 2007 grootschalige plannen om in tien jaar tijd te groeien van 6.500 woningen naar twaalf- tot vijftienduizend woningen.

Volgens directeur Jan van der Moolen heeft het CFV SGBB in 2007 en 2008 tot drie keer toe gewaarschuwd dat het doorzetten van deze woningbouwplannen de corporatie aan de rand van een faillissement zou brengen.

De zeven toezichthouders wordt kwalijk genomen dat ze niet op de rem zijn gaan staan.

In een gezamenlijk schriftelijke verklaring laten de toezichthouders weten dat ze “naar eer en geweten en adequaat toezicht hebben gehouden”. Ze wijzen erop dat het CFV de corporatie de hoogste rating (A) gaf. Ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de minister van volkshuisvesting hebben steeds positief geoordeeld.

Dat het CFV de commissarissen signalen heeft gegeven dat het fout zou gaan, is volgens de commissarissen “pertinent onwaar”. De toezichthouders wijzen naar de voormalig bestuurder, Gerard van der. Z. “De bestuurder heeft de raad van toezicht wezenlijke informatie onthouden. Hij deed dat op een wijze die door de raad van toezicht, gelet op zijn taak en de hem ten dienste staande middelen, in redelijkheid niet te ontdekken was.”

Tegen de oud-bestuurder Van der Z. loopt een strafzaak. In een civiele procedure werd hij onlangs veroordeeld tot terugbetalen van 24 miljoen euro wegens onbehoorlijk bestuur. Hij zou volgens de rechtbank onder een hoedje hebben gespeeld met een zakenrelatie. Opvallend is dat de rechter het niet bewezen achtte dat Van der Z. met zijn plannen SGBB op de rand van de afgrond bracht. Dat de corporatie in de problemen kwam, had voor de rechtbank eerder te maken met slechte dan met te voortvarende investeringen.

Klokkenluiders

Van der Z. moest in 2008 bij SGBB vertrekken, nadat een groep klokkenluiders de misstanden aan de kaak had gesteld bij het ministerie. De corporatie verkeerde toen in grote financiële problemen: dat jaar werd een verlies geleden van 331 miljoen euro.

SGBB moest 192 miljoen afboeken op nieuwbouwprojecten en 42 miljoen euro aan voorzieningen treffen wegens verwachte aansprakelijkheidsstellingen door het staken van projecten.

Reageer op dit artikel