nieuws

Klimaattop in Durban bol van de politieke onwil

bouwbreed Premium

-De lopende klimaattop in Durban toont voor de zoveelste keer de politieke onwil om echt slagen te maken in de strijd tegen klimaatverandering. De Europese Unie zal nu leiderschap moeten tonen.

China, India, de Verenigde Staten en Canada, om maar een paar niet onbelangrijke landen te noemen, zien het niet zitten om nu bindende afspraken te maken over de terugdringing van de uitstoot van zogenoemde broeikasgassen. Dat is redelijk dramatisch aangezien eind volgend jaar het zogeheten Kyoto-protocol afloopt, de enige afspraken die er momenteel liggen.

Hoewel weinigen in het Zuid-Afrikaanse Durban het hardop zeggen, is de huidige stand van de wereldeconomie voor een belangrijk deel debet aan de politieke onwil. Daar speelt voor de Verenigde Staten de aanstaande presidentsverkiezingen een extra rol bij. Klimaat is nooit een populair onderwerp geweest in de VS. Recentelijk slaagde president Obama er ook al niet in een klimaatwet aangenomen te krijgen.

De Europese Unie als zelfbenoemd klimaatridder zou nu het voortouw kunnen nemen. Dat gebeurt echter niet. Ondanks aandringen van het Europees Parlement heeft de EU zijn onderhandelingspositie zelfs al enigszins verzwakt door als voorwaarde te stellen dat andere landen mee moeten doen met aanscherping van de emissie-doelstellingen. Iedereen kan dus weer rustig op z’n handen gaan zitten.

Erger is nog dat de kloof tussen arme en rijke landen gaat toenemen met wereldwijd onrust als gevolg. Vorig jaar is tijdens de klimaattop in Cancun afgesproken dat er een fonds komt dat jaarlijks gevuld wordt met 100 miljard. Nu in Durban neemt de weerstand van de rijke landen om hier definitieve afspraken over te maken, alleen maar toe. Niemand wil zijn deel betalen.

Dat zet weer kwaad bloed bij de arme landen die heel goed beseffen dat zij het meest te lijden zullen hebben van klimaatverandering. Geld om zich daartegen te beschermen ontbreekt.

Het allerergste is wel de kortzichtigheid van de politieke leiders in de wereld. Die zitten nog steeds op de volstrekt verouderde lijn dat bestrijding van klimaatverandering alleen maar geld kost. Vergeten wordt dat het juist heel veel kan opleveren in termen van innovaties en werk.

Reageer op dit artikel