nieuws

interview Lucas Keizer‘Bouw maakt te weinig gebruik van akoestische oplossing’

bouwbreed Premium

Geluidsbewust bouwen voorkomt problemen achteraf, is kostenbesparend en levert extra comfort op. Deze manier van bouwen leidt tot innovatieve producten en systemen. De bouwsector maakt nog onvoldoende gebruik van het brede aanbod aan akoestische oplossingen, stelt Lucas Keizer van de KGI Groep.

< vervolg van pagina 1

De jaarlijkse faalkosten als gevolg van geluidshinder belopen naar schatting 1,5 miljard euro. Om het probleem terug te dringen, ontwikkelde de KGI Groep een jaar geleden het programma Duurzame Stille Woningen. “Ontwikkelaars, corporaties en gebouweigenaren focussen steeds meer op geluidshinder. Consumenten worden zich meer bewust van de extra comfort. Met onze integrale aanpak nemen we naast geluids- en warmteisolatie ook aspecten als ventilatie en brandveiligheid mee. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard. Het achteraf verhelpen van geluidsproblemen is al gauw anderhalf keer duurder dan in één keer adequate maatregelen treffen”, aldus directeur Lucas Keizer.

KGI Groep telt 38 partijen waaronder adviesbureaus, aannemers en fabrikanten en timmert nu vijf jaar aan de weg. “De grote winst is dat we als één aanspreekpunt fungeren voor diverse doelgroepen. De akoestische markt is erg versnipperd. Door alle kennis en kunde te bundelen, bevorderen we de ketensamenwerking. Innovatieve materialen en producten leiden zo tot geïntegreerde bouwdelen en efficiënte totaaloplossingen.”

Geluidsscherm

Hij noemt een mobiel geluidsscherm, een 3 millimeter dikke mat die is toe te passen bij een bouwlocatie of om verkeerswegen. Het scherm is goed voor een geluidsreductie van 28 decibel. “Met een driedubbele geluidwerende waarde is dat aanzienlijk stiller dan de traditionele houten schutting.” De voorziening werd onder andere ingezet bij het Groen Hart Ziekenhuis in Gouda.

Daarnaast signaleert Keizer een ontwikkeling naar stillere ventilatiekasten; systemen waarbij een ventilator in een geluidsabsorberende kamer ongefilterde buitenlucht aanzuigt via de luchtdoorvoer. De buitenlucht wordt via een filter het gebouw ingeblazen waardoor een gezond en comfortabel binnenklimaat ontstaat.

Producenten spelen daarmee in op de aangescherpte eisen ten aanzien van geluidsisolatie in het huidige Bouwbesluit. “Het is een goede ontwikkeling dat er meer eisen aan installatiegeluid worden gesteld. Je ziet ook dat de meetmethodes steeds geavanceerder worden. De filtering van geluid kan dankzij innovatieve apparatuur met zo’n 40 procent worden verfijnd.”

Controle

De bouwsector is volgens Keizer nog te weinig bekend met en maakt onvoldoende gebruik van het brede aanbod aan akoestische oplossingen. “Met de juiste producten is al veel winst te behalen. Na-isolatie met eps bijvoorbeeld geeft een hoge warmte-isolatie maar weert geen geluid. Een akoestische plaat in dezelfde dikte doet dat wel. Isolatieplaten gecombineerd met dakelementen geven een verbetering van 30 tot 40 procent. In de praktijk wordt nog te vaak op de verkeerde materialen bezuinigd.”

Ook de uitvoering laat wel eens te wensen over. “Je kunt een woning wel voorzien van een ontkoppelde fundering, zwevende betonvloeren en dubbele scheidingsmuren, maar als een dak- of vloerelement foutief is gemonteerd, is het hele effect weg. De KGI Groep streeft ernaar om gecertificeerde bedrijven isolatiematerialen te laten aanbrengen en zo een herkenbare kwaliteitsgarantie aan opdrachtgevers te geven.”

Reageer op dit artikel