nieuws

Holte mogelijke oorzaak van verzakking

bouwbreed Premium

De verzakking van een deel van winkelcentrum ’t Loon in Heerlen wordt mogelijk veroorzaakt door een holte op een diepte tussen 30 en 55 meter. Dat blijkt uit door de gemeente Heerlen openbaar gemaakte stukken.

Tot nu toe werden vijf mogelijke oorzaken onderzocht. Volgens de experts van onderzoeksbureau Geocontrol is holtevorming de meest waarschijnlijke. De holte zou veroorzaakt worden door uitspoeling van kalklagen. Het ontstaan van holtes op meer dan 30 meter diepte is een langdurig proces. Aarbevingen, zoals bij Roermond op 13 april 1992, kunnen hierbij “een trigger” zijn geweest, volgens de geologen.

Aan de instorting van mijngangen als oorzaak wordt getwijfeld. Dan zou de verzakking groter zijn. “Indirecte effecten van de vroegere mijnbouw zijn wellicht wel mogelijk”, staat in het verslag. Ook stijgend mijnwater en stromend grondwater worden onwaarschijnlijk geacht. Dit laatste zou niet tot het verlies van zoveel zand hebben geleid. Sterker nog, het zou juist voor tegendruk onder kleilagen kunnen zorgen.

De experts benadrukken echter dat ook andere oorzaken in de ondiepe ondergrond nog tot de mogelijkheden behoren. Zo wordt in de stukken melding gemaakt van een verzakking ter grootte van 15 kubieke meter die tien jaar geleden naast het winkelcentrum plaatsvond. Deze is nog altijd niet verklaard.

> pagina 8: precieze diepte …

Reageer op dit artikel