nieuws

Groei loonkosten en werkloosheid

bouwbreed Premium

Het Centraal Plan Bureau ziet de werkloosheid volgend jaar ten opzichte van 2011 met een vol procent oplopen tot 6,5 procent. De reële arbeidskosten stijgen met 2,25 procent.

Aan een opleving van het consumentenvertrouwen, halszaak voor het herstel van de woningmarkt, is voorlopig niet te denken. In 2012 daalt voor het derde achtereenvolgende jaar de koopkracht van de burgers. Het CPB schat voor volgend jaar de afname op 1,25 procent. Vooral werkenden gaan er meer op achteruit dan aanvankelijk gedacht omdat de contractlonen – op basis van de afgesloten cao’s – lager uitpakken.

Optimisme is in de decemberraming van het CBP niet te bespeuren. Vanwege het grote aantal onzekere factoren durft de economische denktank zelfs niet de uitwerking van concrete scenario’s aan. Daarom valt het bureau terug op een toekomst van aanmodderen, waarbij de Europese schuldencrisis niet wordt opgelost maar ook niet escaleert. Eerder waagde ING zich wel aan een doemscenario. De bank schat dat het uiteenvallen van de eurozone Nederland 12 procent kost van zijn bruto nationale product.

Het CPB gaat voorlopig uit van een krimp van 0,5 procent die de Nederlandse economie in 2012 zal treffen. Ons land bevindt zich duidelijk in een recessie. Gerekend wordt op een toename van de werkloosheid met 90.000 personen. Vanwege de tegenvallende vooruitzichten zullen de overheidsfinanciën minder verbeteren dan door de regering al ingeboekt. Gevolg is dat bij het begrotingstekort een overschrijding van de signaalmarge van 0,4 procent in aantocht is. Daardoor zijn extra bezuinigingen noodzakelijk.

Schoolverlaters

Opmerkelijk is dat de beroepsbevolking in de periode juli – oktober met maar liefst 95.000 personen toenam. Het CPB zoekt de oorzaak slechts ten dele in het gestegen aantal schoolverlaters. Het instituut oppert dat mensen die vanwege de kredietcrisis besloten een extra studie te volgen nu op de arbeidsmarkt komen. Gelijktijdig neemt het aantal ouderen dat werk zoekt toe. “Zorgen over de pensioenvoorziening kunnen een rol spelen”, suggereert het CPB in zijn decemberraming. “De bezorgdheid over de werkloosheid onder gezinnen is in het derde kwartaal toegenomen. Dit verhoogt de kans dat meer leden van een huishouden een baan gaan zoeken om het mogelijke inkomensverlies te beperken.” Opvallend is ook dat in het derde kwartaal fors meer vrouwen heeft aangegeven meer dan 12 uur te willen werken.

Reageer op dit artikel